Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
03.08.2021
10:17
Stadion Matije Gubca, steza
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem nadaljujejo z obnovitvenimi deli v športnem parku pri Stadionu Matije Gubca. Občina Krško je objavila javno naročilo za prenovo speedway proge na omenjenem stadionu.

Prenova speedway proge na Stadionu Matije Gubca

KRŠKO Kot je razvidno iz projektne dokumentacije, bodo zemeljska dela zajemala izdelavo protiprašno urejenega platoja za pregled in čiščenje kamionov ter pranje koles kamionov, porušitev in odstranitev vrhnjega sloja obstoječe zelenice v debelini 10 cm v območju obdelave, porušitev in odstranitev obstoječih betonskih cestnih robnikov preseka 15/25cm, skupaj s pripadajočim temeljem in prav tako asfaltne mulde, skupaj s pripadajočim podložnim betonom ter obstoječih betonskih vrtnih robnikov preseka 5/20 cm, skupaj s pripadajočim temeljem. Dela bodo prav tako zajemala strojni ročni izkop obstoječih nasipov ter izdelavo tamponskega in peščenega nasipa na območju predvidene ureditve.

Tudi ureditev kanalizacije in ostale infrastrukture

Kot še dodajajo v dokumentaciji, je pri izdelavi samega zgornjega ustroja zahtevano polaganje poglobljenih cestnih robnikov iz litega betona, preseka 15/25 cm, skupaj z izdelavo temelja, polaganje poglobljenih vrtnih ravnih robnikov iz litega betona, preseka 5/20 cm, prav tako skupaj z izdelavo temelja, ter vgradnja asfalta na območju nove mulde in vgradnja podložnega betona.

Z novim projektom načrtujejo še ureditev kanalizacije in pripadajoče infrastrukture.

(eP)

krško
speedway

Pridružite se nam