Skip to main content
V Posavju 4.3° C Četrtek, 8. december 2022
28.01.2021
11:56
Krožišče, Brestanica
Foto: arhiv ePosavje
Že skoraj leto dni in pol poročamo o projektu preureditve križišča v krožišče na glavni cesti Krško - Sevnica v Brestanici, kjer je bilo že več prometnih nesreč, žal tudi s smrtnim izidom.

Preobrat v zgodbi o krožišču v Brestanici

Naročilo oddano drugemu, ponovno analizirano in oddano zmagovalcu. Zdaj pa ...

KRŠKO Že najmanj od septembra 2019 na naših straneh poročamo o preureditvi križišča v krožišče na glavni cesti Krško - Sevnica pred Brestanico. V tem križišču cest, proti Sevnici na enem kraku ter proti Brestanici in Senovem na drugem kraku, želijo izboljšati prometno varnost in evarno vključevanje na glavno cesti iz smeri Brestanice spremeniti v bolj varno vključevanje v promet skozi krožišče.

Prvič, drugič, tretjič

September 2020

Tako so 11. septembra lani objavili javno naročilo za preureditev križišča, 26. novembra so nato objavili odločitev o oddaji naročila drugem najcenejšemu ponudniku za izvedbo del. Po zapisu v odločitvi, so najcenejšo ponudbo zaradi neustreznosti ene od referenc vodje del zavrnili.

December 2020

Na to odločitev so se sodelujoči v razpisu - na javno naročilo so prejeli ponudbe štirih izvajalcev -  tako v začetku decembra lani pritožili. Pri naročniku, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, so nato ponudbe ponovno analizirali in ugotovili, da vodja del pri izbranem ponudniku izpolnjuje zahtevane pogoje iz ene od alinej navodil za pripravo ponudbe. 

Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica

Vložen zahtevek za revizijo

Predrevizijski postopek je v teku

Januar 2021

Tako so 19. januarja objavili, da so sprejeli ponudbo najcenejšega ponudnika na javnem naročilu in da je ta ustrezna. V torek, 26. januarja, pa so z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo prek spletne strani enarocanje.si objavili, da je bil vložen zahtevek za revizijo in tako je zdaj v teku predrevizijski postopek.

Kaj je predrevizijski postopek?

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

In kaj to pomeni za izgradnjo krožišča?

Z drugimi besedami, z vloženim zahtevkom za revizijo se bo postopek oddaje javnega naročil in začetek gradbenih del podaljšal, z njim pa tudi čas do nove pridobitve, ki bo izboljšala prometno varnost na tem cestnem odseku. 

37 metrov dolga kamnita zložba

Na tem odskeu bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

150 dni za izvedbo projekta

In kdaj bodo dokončali dela? Če ne prej, 150 dni po začetku gradbenih del. Kdaj točno? Počakajmo. V javnem naročilu je bilo zapisano, "da se izvajalec obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 150 dni po uvedbi v delo."

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja