Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
16.09.2021
12:39
Pretok reke Krke
Grafika: ePosavje
Daljše obdobje suhega vremena in s tem izostanek padavin, tudi bolj obilnih za ta čas, se pozna tudi v številkah na slovenskih rekah. Pretok reke Krke je v zadnjem tednu dni padel pod 5 m3/s.

Med najnižjimi septembrskimi pretoki v zadnjih 40 letih

KOSTANJEVICA NA KRKI Na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer spremljajo podatke o pretokih na vodotokih, na reki Krki na Brodu pri Podbočju beležijo izredne nizkovodne razmere. Podobne razmere so sicer opazili tudi na reki Ljubljanici, na merilni postaji Moste.

Pretok Ljubljanice se zmanjšuje že več kot tri mesece, na Brodu pri Podbočju pa so zabeležili dva dogodka, ko se je vodnatost reke Krke za nekaj dni prehodno zmerno povečala. Reka Krka je v tem času z okoli 200 m3/s pretoka upadla na dobre 4 m3/s.

PRED SEDMIMI LETI In koliko so 4 m3/s? Zelo malo, praktično nič. Še posebej pa, ko primerjamo podatke izpred točno sedmih let in uničujočih poplav v Kostanjevici na Krki. Takrat so 14. septembra 2014 ob 2.30 zjutraj izmerili pretok reke Krke 450 m3/s.

40 LET V obdobju zadnjih 40 let so pet najnižjih pretokov zabeležili od leta 2003 naprej. Če so še leta 2003 in 2007 na Brodu pri Podbočju zabeležili 6,28 m3/s, leta 2011 je bil najnižji pretok 5,59 m3/s, še dve leti pred tem 5,19 m3/s, najnižjih pa letos 4,39 m3/s. Ob tem na ARSO opozarjajo, da so letošnji podatki zaradi samodejnega prenosa iz hidrološke postaje zgolj začasni in splošno informativnega pomena. "Zaradi spreminjanja hidrometričnega razmerja vodostaj - pretok so lahko pred uradno objavo izvedene tudi značilno pomembne korekcije podatkov," pravijo.

BLIZU LETNEMU MINIMUMU Pretok reke Krke je v zadnjih dneh blizu najnižjim izmerjenim vrednostim v mesecu septembru glede na meritve v preteklih 40 letih. Hidrološke razmere v porečju Krke in Ljubljane lahko torej primerjajo z izjemno sušnim letom 2003 ter letoma 2009 in 2011. In kar je še pomembno, je za Ljubljanico in Krko značilna najmanjša vodnatost ob koncu poletja. Tako sta septembrska minimuma tudi blizu letnima minimumoma.

(bš, eP)

vreme v posavju
kostanjevica na krki

Pridružite se nam