Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
13.11.2019
13:06
Foto: ePosavje TV
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v občini Krško jeseni opravil drugi pregled vodovodov iz lokalnih - vaških vodovod, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, oz. skupin občanov.

Odvzeli sedem vzorcev, en je bil neskladen s pravilnikom o pitni vodi

Nad temi vodovodi ni rednega nadzora

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je jeseni naredil drugi pregled vodovodv v letu 2019, ki niso v upravljanju družbe Kostak d.d., so pa v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma skupin občanov v občini Krško in nad katerimi ni rednega nadzora. Kot pravijo na NLZOH, so pregledali sedem vaških vodovodov in odvzeli sedem vzorcev vode za osnovne mikrobiološke in kmeične preiskave.

Jevša - Reštanj - Mali Kamen - Šedem: Voda kontaminirana s koliformnimi bakterijami

V sklopu fizikalno-kemičnih preiskav so bili vsi vzorci skladni s pravilnikom o pitni vodi, pri mikrobioloških preiskavah je bil en vzorec neskladen s pravilnikom in to vodovod "Jevša - Reštanj - Mali Kamen - Šedem". Kot piše v zdravstveni ustreznosti pitne vode, je bila voda na tem vodovodu kontaminirana s koliformnimi bakterijami in s tem zdravstveno neustrezna. "Na ostalih vodovodih je bila voda zdravstveno ustrezna v času pregleda, vendar pa je zanesljivost negotova," piše v poročilu.

In kaj predlagajo?

Na NLZOHu so pripravili tudi štiri predloge. V prvem pravijo, da bo potrebno raziskati vzroke neustreznosti, preveriti učinkovitost razkuževanja in uvesti pravilno razkuževanje na vseh preiskanih vodovodih in ponoviti nadzor na vodovodih z neustreznimi vzorci. Ob tem pravijo, da mora upravljanje vodovoda prevzeti profesionalno usposobljeno podjetje, "vsekakor predlagamo, da je to Kostak d.d." in zaščititi vire pitne vode s predpisanimi varstvenimi pasovi, ki morajo biti skladno s predpisi tudi označeni.

(bš)

krško
pitna voda

Pridružite se nam