Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
03.11.2021
17:12
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
Z Upravne enote Krško pozivajo pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, da do 20. novembra prijavi celoten pridelek letošnjega leta, vključno s pridelkom za lastno porabo.

Prijava pridelka

KRŠKO Če gre za grozdje, ki je bilo trgano tako pozno, da do navedenega roka ni možna prijava (dokazilo je zapisnik pooblaščene organizacije o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin), morajo prijaviti pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi.

Vloga za prijavo pridelka mora vsebovati podatke iz priloge 3 oziroma priloge 4 Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina - ime in priimek, KMG-MID in/ali št. vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, vrsto pridelka (po sorti ali kot mešano belo, mešano rdeče ali mešano belo in rdeče), količino grozdja v kilogramih, datum trgatve in pridelano količina vina v litrih.

Kje lahko dobite obrazca?

Obrazca za prijavo pridelka lahko dobite v sprejemni pisarni Upravne enote Krško, v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo in na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki ali na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave.

(eP)

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja