Skip to main content
Petek, 12. april 2024
19.05.2021
13:15
Kalce - Naklo
Grafika: PISO
Krški občinski svetniki so na majski seji med drugim sprejeli Sklep o potrditvi Programa vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2021.

Namakalni sistem Kalce - Naklo

KRŠKO V namakalnem sistemu Kalce - Naklo je v obdobju od marca do oktobra skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 hektarjih prve in druge faze zgrajenega namakalnega sistema ocenjena na 220 l/s. Obe fazi imata skupno črpališče in transformatorsko postajo, sistem, za katerega vodna pravica oziroma dovoljenje velja do leta 2040, pa omogoča kapljično namakanje za kmetijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk.

Za proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk

Na Občini Krško pravijo, da vrednost vzdrževalnih del po pogodbi za leto 2021 znaša nekaj več kot 6700 evrov, ki jih bodo zagotovili v letošnjem proračunu. "Dela obsegajo preglede in redno vzdrževanje črpališča, preglede hidrantov, zračnikov in izpustov, polnjenje in odzračevanje cevovodov, praznjenje namakalnega sistema, konzerviranje črpališča, vzdrževanje električne opreme, zimsko zaščito črpalk in električnih omar, deratizacijo v črpališču in ob objektu, pa tudi pripravo podatkov ter poročila o letni količini odvzete vode za namakanje," dodajajo.

Iz našega arhiva (februar 2021):

Resne kmetijske pridelave v teh časih si brez namakanja več ne predstavljajo

Med uporabniki namakalnega je tudi Kmetija Jarkovič, ki se pretežno ukvarja s pridelavo jagod. Od 32 hektarjev, kolikor obsega celotna kmetija, namakajo dve tretjini površin, največ kapljično, del pa tudi z oroševanjem.

"Hidranti so na vsakih 50 m in na ta hidrant se potem priključi merilna ura in pa sekundarni del namakalnega sistema, kar pomeni ali kapljično namakanje ali oroševanje ali pa karkoli se potrebuje potem za namakanje," nam je v Brodu pri Podbočju povedal Igor Jarkovič s Kmetije Jarkovič.

"Podnebne spremembe močno vplivajo na proizvodnjo. Vse več imamo vročinskih valov, spomladanske suše, tako da brez namakanja si danes ne moremo predstavljati resne proizvodnje." Jarkovič še dodaja, da se učinki namakalnega sistema poznajo pri znatno večjem pridelku kot pred vzpostavitvijo namakanja.

(eP)

krško

Pridružite se nam