Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
22.08.2022
08:19
Foto: Občina Sevnica
Foto: Občina Sevnica
Občina Sevnica s partnerji izvaja projekt DIGIVODA, katerega namen je spremeniti navade prebivalk in prebivalcev regije Posavje glede uporabe sveže pitne vode in zaščititi dragocene vodne vire.

Projekt DIGIVODA

SEVNICA Partnerji projekta so Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerze za tretje življenjsko obdobje U3 Sevnica, komunalni podjetji Kostak d.d. in Komunala Brežice ter Rokometni klub Sevnica. Projekt se osredotoča na spreminjanje navad glede uporabe sveže pitne vode. Voda je pijača, ki jo uživamo vsak dan, večkrat dnevno. Da zadostimo svoje potrebe po hidriranju, vodo nosimo s seboj. S tem namenom jo tudi največkrat kupimo. V plastenkah in stekleničkah je na voljo v trgovinah, na bencinskih servisih, v prodajnih avtomatih. Na voljo je na družabnih dogodkih, v gostinskih lokalih, na športnih prireditvah. Ljudje po svetu spijejo za več kot 100 bilijonov dolarjev embalirane vode na leto, kar je okoli 50 bilijonov plastenk.

V Sloveniji, Posavju in v občini Sevnica je voda iz vodovodnega sistema neoporečna in neprestano podvržena meritvam kakovosti. Ko se odločimo za pitje vode iz plastenk za enkratno uporabo, tako po nepotrebnem ustvarjamo odpadke. Naše lokalno okolje in naš planet obremenjujemo s plastično embalažo, ki se kopiči na deponijah, pa tudi v gozdovih, rekah in v morju. Za proizvodnjo embalaže in embaliranje vode se porabi ogromna količina energije, hkrati pa se za embaliranje enega litra vode tekom proizvodnega procesa porabi tri litre pitne vode, ki se po končanem postopku zavrže kot odpadna voda.

Zato je poglavitni cilj projekta prebivalcem Posavja zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode na javnih mestih in s tem zmanjšati obremenjenost lokalnega okolja z odpadno plastično embalažo. S tem ukrepom se neposredno zmanjšuje obremenitev komunalnih deponij, ki predstavljajo eno večjih groženj trajnostni oskrbi s pitno vodo. Hkrati je ciljspodbujati ekološko osveščenost prebivalcev z uporabo sveže pitne vode, s čimer se dviguje kakovost življenja v celotni regiji. Nadalje je cilj projekta urediti lokalno okolje z namenom zmanjšanja pritiska na vodni krog.

Digivoda Sevnica

V Sevnici urejajo dva opuščena predora

V sklopu tega dela projekta zato v Sevnici poteka urejanje dveh opuščenih predorov iz obdobja II. svetovne vojne, ki sta polna odpadkov, zaradi česar je ogrožena podtalnica in dva najpomembnejša vodna vira oziroma vrtini, ki s pitno vodo oskrbujeta mesto Sevnica. Predora bosta očiščena smeti, dostop v notranjost pa bo zaradi varnosti onemogočen.

Na Trgu svobode v Sevnici je na ogled razstava raznolikih vodnih virov sevniške občine, ki sta jo sooblikovala domača fotografa Ljubo Motore in Vinko Šeško. Namen razstave je opozoriti na dragocenost lokalnih vodnih virov in pokazati, da je tako v naravi kot tudi v mestu dostopna čista pitna voda, ki jo lahko zajamemo z lastno embalažo za večkratno uporabo.

Vodni hiški

V nadaljevanju projekta bosta v Sevnici postavljeni tudi dve vodni hiški, ki bosta ponujali brezplačno in ohlajeno vodo iz vodovodnega omrežja. S tem bo dopolnjena mreža brezplačnih mestnih vodnih virov oziroma pitnikov, ki že sedaj ponujajo brezplačno vodo.

Digivoda, Sevnica

Edinstven pilotni projekt v Sloveniji

Projekt DIGIVODA je edinstveni pilotni projekt v slovenskem prostoru. S trajnostnimi ukrepi dolgoročno prispeva k čistejšemu lokalnemu okolju in večji okoljski ozaveščenosti prebivalcev. Z rezultati projekta bo ustvarjen nabor dobrih praks, ki bodo služile kot zgled vsem nadaljnjim tovrstnim projektom in ukrepom, rezultati pa bodo prenosljivi tudi na druge regije in širše.

Občina Sevnica

sevnica
komunala sevnica
digivoda

Pridružite se nam

Novice iz Posavja