Skip to main content
Torek, 26. september 2023
22.03.2022
21:44
Zdravstveni dom Brežice
Grafika: ePosavje.com
Občina Brežice začenja projekt izgradnje prizidka k obstoječi stavbi Zdravstvenega doma Brežice za zagotavljanje ustreznih prostorov za Zdravstveni dom Brežice in Lekarno Brežice.

Dograditev Zdravstvenega doma Brežice

BREŽICE Na Občini Brežice do 25. aprila zbirajo ponudbe za gradbena dela dozidave, bolje rečeno izgradnje prizidka, Zdravstvenega doma Brežice. V novem prostore bo, tako pišejo pripravljalci dokumentacije za projekte, možno umestiti vse potrebne zdravstvene programe ter lekarno. Ob postavitvi prizidka se bo v obstoječi stavbi sprostilo precej dodatnega prostora, ki ga bodo izkoristili za dodatne širitve prostorov znotraj stavbe.

Nov glavni vhod v zdravstveni dom

Na oblikovanje objekta je imela precejšen vpliv tudi razporeditev programov in zagotavljanje javnega pritličja za umestitev lekarne, ta bo dostopna neposredno z ulice. "Relief terena je narekoval, da je pritličje prizidka na nivoju kleti obstoječega objekta, kar je narekovalo tudi povsem novo prometno ureditev dovozov in ureditev novega glavnega vhoda v zdravstveni dom," pravijo v dokumentaciji.

Kaj bo v novih prostorih?

V večjem delu prve etaže bo lekarna, v drugem delu etaže so predvideli pisarne in arhiv. V prostorih Zdravstvenega doma Brežice bo v prvi etaži šolski in predšolski dispanzer v drugi etaži pa ambulanta medicine dela, prometa in športa ter laboratorij. 

Zdravstveni dom Brežice

Več kot 6 milijonov evrov vreden projekt

V Brežicah ocenjujejo, da bo projekt vreden več kot 6 milijonov evrov. V občinskem proračunu za letošnje leto imajo za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predvidenih 1.975.000 evrov, v proračunu za naslednje leto pa 2,5 milijona evrov (skupaj skoraj 4,5 milijona evrov). Po razdelitvi kolača bi lekarna prispevala dobra 2 milijona, od Eko sklada pričakujejo sofinaciranje v višini dobrih 314 tisoč evrov.

Javno naročilo so razdelili v dva sklopa

Na Občini Brežice so javno naročilo za dozidavo Zdravstvenega doma Brežice razdelili v dva sklopa. V prvem je naročilo za izgradnjo prizidka, v drugem sklopu pa vzpostavitev avtomatiziranega skladišča lekarne. Kot pravijo v dokumentaciji, bi z deli začeli v letošnjem juliju, javno naročilo pa naj bi bilo zaključeno 31. maja 2024. Ob tem bi avtomatizirano skladišče za lekarno zgradili v letu 2024.

Vprašanja do 14. aprila, ponudbe do 25. aprila

Pripravljalci ponudb lahko naročniku vprašanja o objavljenem javnem naročilu postavijo do 14. aprila, odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. aprila, ob 13. uri.

brežice
zdravstveni dom brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja