Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
26.11.2021
18:51
Podpis pogodbe, hidravlične izboljšave
Foto: Občina Brežice
V občini Brežice in Bistrica ob Sotli se začenja projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, s katerim bodo izboljšali in nadgradili vodovodna sistema v obeh občinah in zagotovili vodooskrbo.

Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občini Brežice in Bistrica ob Sotli

BREŽICE V dveh posavskih občinah bodo z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema na skoraj 40 kilometrih, natančnih 39.603 metrov, zagotovili boljšo pitno vodo za 3.256 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema. Z obnovljenim sistemom bodo poskrbeli tudi za nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine in optimizacijo delovanja vodovodnega sistema ter poskrbeli za zmanjšanje vodnih izgub.

Dvanajst odsekov v skupni dolžini skoraj 40 kilometrov

Projekt so razdelili na dvanajst odsekov, od tega devet v občini Brežice in tri v občini Bistrica ob Sotli. Dolžina odsekov vodovoda v brežiški občini je 18.317 metrov in 21.286 metrov v bistriški občini. Ob izgradnji vodovoda vodo izgradili tri nove vodohrane. Nov vodohran v Pišecah bo prostornine 60m3, večji vodohran Brezje bo sprejel 200 m3 vode. Tretji vodohran je v občini Bistrica ob Sotli, ta bo imel kapaciteto 100 m3 vode.

Dela bodo potekala do oktobra 2023

Z izvajalcem, izbranem v postopku javnega naročanja, podjetjem HPG Brežice, d.o.o. bodo uvedbo v delo uredili v decembru, začetek del na terenu bo sledil predvidoma v začetku leta 2022, rok za dokončanje del je v oktobru 2023.

Župan občine Brežice Ivan Molan

Ivan Molan je izpostavil, da gre za projekt, ki je ključnega pomena na področju oskrbe z zdravo pitno vodo, kar je prednostna naloga občine. "V zadnjem letu veliko vlagamo v sistem hidravličnih izboljšav. V obdobju od 2013 do 2015 smo imeli izjemno obsežno investicijo hidravličnih izboljšav v občini Brežice, vredno skoraj 6 milijonov evrov, v 2017 pa smo odprli novo vodno vrtino Glogov Brod za zagotavljanje zanesljive oskrbe zadostnih in rezervnih količin vode. Vsako leto zamenjamo precej salonitnih cevi in ob vsakih večjih delih na cestah zamenjamo zastarelo vodovodno omrežje," dodaja Molan ob informaciji, da imajo v občini Brežice skoraj 800 kilometrov vodovodnih sistemov.

Za izboljšave v vodovode od leta 2013 namenili 12 milijonov evrov

"Naša skrb za vodovode je izjemna. Ugotavljam, da od leta 2013 z vsem investicijami bomo v posodobitve in obnove vodovodnih sistemov v občini namenili 12 milijonov evrov. S tem želimo na dolgi rok občanom zagotoviti kvalitetno pitno vodo, zmanjšati izgube in zagotoviti trajno ter kvalitetno vodooskrbo."

Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak

V Bistrici ob Sotli bo to eden največjih projektov, ki jih bo uredili v naslednjih letih, izpostavlja župan Franjo Debelak. "Vesel sem, da smo skupaj z občino Brežice naredili zelo velik projekt. Gre za 3500 ljudi, gre za 40 kilometrov cevi z velikim preseki, kar je izrednega pomena. Hidravlične izboljšave v Bistrici ob Sotli nam bodo rešile vsaj 30 odstotkov izgubljene vode, ki se nam ta trenutek dogaja. Rešile nas bodo izpada vodovoda v sušnem obdobju. Imamo kar nekaj področij, hiš, ki so v velikih brez vode. In biti danes brez vode je hujše kot biti brez elektrike. To je res tista najosnovnejša dobrina, za katero se moramo potruditi," pravi Debelak.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob zadovoljstvu, da se skozi takšne konkretne projekte udejanja ustavna pravica do zdrave pitne vode, spomnil, kako bodo sredstva za manjše vodovodne sisteme in manjše sisteme za čiščenje in odvajanje odpadnih voda na voljo tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost. Predvidoma decembra bodo objavili tudi dva razpisa za tovrstne projekte v vrednosti dobrih 107 milijonov evrov.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja