Skip to main content
Torek, 16. april 2024
16.07.2021
12:20
Foto: Bojan Kostevc
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica podjetja Rafael Marija Možina sta na Gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta Komunalno opremljanje v PC Sevnica.

Največji pridobitvi projekta izvennivojsko križanje z železniško progo in krožišče

Z Občine Sevnica so sporočili, da bo v Poslovni coni Sevnica ob Hermanovi cesti v sklopu projekta komunalnega opremljanja urejena dostopna cesta, največji pridobitvi pa bosta izvennivojsko križanje z železniško progo in krožišče pred ti. nadvožnjakom v Šmarju. "Aktivnosti tega projekta bodo pomembno prispevale k razširitvi poslovne cone," pojasnjujejo ter dodajajo, da bo s tem  obstoječim in novim podjetjem omogočeno boljše in bolj optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk izpostavil, da načrtovani projekt rešuje pomembne izzive v lokalnem okolju in omogoča nadaljnji, sodobnemu času primeren razvoj poslovne cone v Sevnici, z ureditvijo prometa in ukinitvijo nivojskega prehoda pa bo obenem izboljšan celotni potek prometa v občini Sevnica. "Izboljšala se bo pretočnost ter varnost pešcev in kolesarjev," dodajajo. Projekt je konceptualno usklajen z načrtovanimi projekti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na tem območju, natančneje posodobitvami širšega območja Železniške postaje Sevnica.

Direktorica podjetja Rafael, d.o.o. Sevnica Marija Možina, ki je bilo izbrano kot izvajalec gradbenih del na razpisu, je ob podpisu pogodbe predstavila tehnični vidik projekta. Gre za izgradnjo nadvoza v dolžini 20 metrov, izgradnjo nove lokalne ceste v dolžini 200 metrov in ukinitev nivojskega prehoda. Kot je poudarila, bodo stremeli k hitri in kvalitetni izvedbi del v okviru pogodbenega roka ter se trudili za čim manjši vpliv na okolje in krajane, ki vsakodnevno uporabljajo ceste na območju projekta.

O celostni ureditvi območja železniške postaje v Sevnici je spregovoril vodja Sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič, ki je izpostavil pomen uporabe vlakov kot obliko prevoza, ki ima zelo nizek vpliv na okolje. Načrtujejo posodobitve na železniških postajah v Sevnici in Krškem. "V začetku leta 2021 je Direkcija RS za infrastrukturo pripravila projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane posodobitve. Trenutno poteka izbor izvajalca za projektiranje, ki bo trajalo predvidoma 13 mesecev. Po tem bo Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k izvedbi projektov," so sporočili z Občine Sevnica. Predvidena je celovita nadgradnja železniške postaje z novo peronsko infrastrukturo in izven nivojskimi dostopi, s čimer bo povečana varnost uporabnikov železniškega potniškega prometa, predvideni so tudi protihrupni ukrepi, v strnjenih naseljih denimo postavitev protihrupnih ograj, na redkeje poseljenih območjih pa pasivna protihrupna zaščita. Jurkovič je sklenil, da bo podoba železniške postaje v Sevnici v nekaj letih bistveno drugačna kot je danes, hkrati pa bo prilagojena visokim standardom železniške infrastrukture na ravni Evropske unije.

Fotogalerija (Foto: Bojan Kostevc):

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam