Skip to main content
V Posavju 11.7° C Sreda, 19. maj 2021
15.02.2021
09:15
Fitnes na prostem v Krškem
Foto: Občina Krško
V Posavju so v projektu Mar nam je za skupnost vzpostavili boljše pogoje za krepitev zdravega življenjskega sloga za vse generacije.

Krepitev zdravega življenjskega sloga za vse generacije

KRŠKO S skupnim posavskim projektom Mar nam je za skupnost, sofinanciranim iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so Občina Krško kot vodilni partner, KS mesta Krško, Občina Radeče, Športna zveza Krško, Občina Bistrica ob Sotli in Javni zavod KŠTM Sevnica z novo športno infrastrukturo in različnimi programi poskrbeli za krepitev zdravega življenjskega sloga v svojih občinah za vse generacije.

Mar nam je za skupnost

Cilj projekta, v skupni višini okoli 217.000 evrov, ki je potekal od leta 2019 do konca 2020, je bil predvsem izvajanje preventivnih dejavnosti, ozaveščanje o pomembnosti telesne aktivnosti, zdrave prehrane ter spodbujanje zdravih oblik preživljanja prostega časa ter povečanju telesne aktivnosti tako mladih kot starejše generacije pa tudi za druge ranljive skupine. Partnerji projekta so v okviru svojih občin oz. lokalnih skupnosti poskrbeli za dodatno športno in rekreacijsko infrastrukturo, ki bo vsem prebivalcem omogočala različne oblike športnega udejstvovanja, hkrati pa uvedli nove programe za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

V Krškem nove fitnes naprave na prostem in drsališče

Občina Krško je v okviru projekta nabavila drsališče iz naravnega ledu v starem mestnem jedru, uredila bralne kotičke s počivalniki, v sodelovanju s Športno zvezo Krško izvedla različne športne programe za ranljive skupine, med drugim tudi vadbo na fitnes napravah za gibalno ovirane in različne delavnice. Krajevna skupnost mesta Krško je v parku pri ŠC Krško-Sevnica uredila fitnes na prostem, solarne klopi z brezplačnim wi-fi na različnih lokacijah po mestu, in postavila dvajset solarnih luči na vadbenih površinah. Kot poudarjajo na Športni zvezi Krško, so zadovoljni, da so skupaj z ostalimi partnerji dosegli cilje, ki so si jih v projektu zadali. Športna zveza Krško se je posvetila predvsem vrtičkarjem in osnovnošolcem, ki so jih preko raznolikih predstavitev in programov vpeljali v nove možnosti športnega udejstvovanja.

V Bistrici ob Sotli zunanje fitnes naprave pri osnovni šoli

Občina Bistrica ob Sotli je za različne starostne skupine prebivalcev uredila zunanje fitnes naprave pri osnovni šoli in izvedla predstavitev vadbe na teh naprava, prilagojeno za različne starostne skupine. Kot poudarjajo na Občini Bistrica ob Sotli, so na ta način približali vadbo na tovrstnih napravah tudi tistim prebivalcem, ki se z njo še niso srečali ali pa je niso izvajali pravilno.

Fitnes na prostem, Bistrica ob Sotli

Sevnica – s tekom do zdravja

KŠTM Sevnica je organiziral tekaški dogodek sevniška 10ka, pa rekreacijski pohod na Lisco in pohod po Jurkovi učni poti. Različnim generacijam so omogočili informiranje o pomembnosti telesne aktivnosti in zdrave prehrane vsak dan.

Tudi v Radečah vadba na prostem za vse

Tudi v Radečah je občina za vse generacije uredila fitnes naprave na prostem, in sicer na območju balinišča, s katerim upravlja radeško društvo upokojencev.

Občina Krško

krško
sevnica
bistrica ob sotli
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja