Skip to main content
V Posavju 4.6° C Četrtek, 8. december 2022
20.01.2022
11:45
Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost
Foto: ePosavje.com
Oktobra 2019 so se štiri nevladne organizacije, ki v Posavju izvajajo pomoč in programe za posebno ranljive skupine, združile v projektu Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost.

Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost vseh

SEVNICA Poleg omenjenih štirih, ki so Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, LIJAmedia zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje Krško ter Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško sta se projektu »Močni, povezani in učinkoviti – za večjo vključenost vseh« pridružili še partnerski organizaciji Zavod EMMA in Zavod Dobra družba Brežice. Zavodi so se povezali v konzorcij in se s programom in vsebinami prijavili na javni razpis Ministrstva za javno upravo.

"Vse organizacije smo pridobile večjo vrednost"

"V konzorcij smo se pravzaprav povezali zato, ker smo se na področju Posavja prepoznale štiri močne nevladne organizacije in vsaka je s svojimi vsebinami nadgradila svoje delo. Tudi določene vsebine, znanja in izkušnje prenesla na druge sodelujoče organizacije v konzorciju. S tem smo vse organizacije pridobile večjo vrednost," je ob tem povedala Vlasta Moškon iz Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško

"Z javnimi organizacijami odlično sodelujemo"

Damijan Ganc iz Družinskega inštituta Zaupanje dodaja, da so se povezali tudi s številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. "Omenil bi podporo občin v Posavju, zelo nam stojijo ob strani. Z javnimi organizacijami, kot so centri za socialno delo, zavod za zaposlovanje, mladinski centri odlično sodelujemo."

Tedenska filmska točka

V zavodu LIJAmedia so v okviru projekta izvajali tedensko filmsko točko. "Tedenska filma točka je velikokrat potekala v starem mestnem jedru Krško, kjer smo zajeli tiste mlade in otroke, ki tam živijo. Prihajali so tudi iz drugega dela Krškega, občasno so jih starši celo pripeljali iz kakšnega drugega kraja," pravi Mia Brunej.

Animiran film

Druga storitev, ki so jo razvijali, je uporaba animiranega filma kot tehnika vključevanja mladih iz ranljivih skupin. "Včasih je veliko lažje o nečem spregovoriti, če ti ne rabiš stopiti pred kamero, bodisi kot igralec ali govornik v dokumentarnem filmu. Včasih je lažje prek izmišljenega lika povedati zgodbo, ki te mogoče teži, s čim se kot mladostnik ukvarjaš, kaj ti je pomembno v tistem trenutku."

Potrebe ranljivih skupin v Posavju

Eden od ciljev konzorcija je bil tudi raziskati potrebe ranljivih ciljnih skupin v Posavju. Analiza je med drugim pokazala, da je treba dostopati do ljudi na podeželju. Damijan Ganc je predstavil ugotovitve, "da tudi ljudje na podeželju potrebujejo programe za večjo socialno vključenost, za več družabništva. Potrebno je več infrastrukture, mogoče kakšni skupnostni vrtovi, dodatna športna infrastrutkura."

Projekt se po 27 mesecih zaključuje

Projekt je potekal 27 mesecev in se januarja 2022 zaključuje. V tem času so zaposlili pet strokovnih sodelavcev v partnerskih organizacijah, izvedli izobraževanje za strokovne delavce ter razvili nove metode dela z ranljivimi skupinami.

sevnica
video

Pridružite se nam