Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
25.08.2021
13:40
Vzhodna obvoznica Brežice
Grafika: ePosavje.com
Občina Brežice je objavila naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije dela obvoznice Brežice. Tako so stekle priprave na gradnjo obvoznice, v sklopu katere je tudi gradnja mostu čez Savo.

Priprave na gradnjo nove brežiške obvoznice

BREŽICE V občini Brežice že dlje časa zori ideja po novi obvoznici, ki bi povezala regionalni promet iz Krškega proti Brežicam ter Bizeljskega proti Brežicam in ga navezala na bližnjo avtocesto z obvozom mimo mestnega jedra. Poglavitni namen ureditve je razbremenitev obstoječih cest, ki vodijo skozi Brežice, s cesto pa bi prav tako zagotovili povezavo Bizeljskega z avtocesto, skrajšali potovalni čas in povečali prometno varnost. "Osnovni in primarni namen obvoznice je prevzem izvorno - ciljnega regionalnega prometa in vodenje mimo naseljenega območja Brežice in navezava tega prometa na avtocesto A2 ter razbremenitev obstoječih cest skozi Brežice."

S cesto želijo prav tako zagotoviti boljšo povezavo Bizeljskega z avtocesto A2, boljše povezave v smeri vzhod - zahod (Bizeljsko - Krško) brez nepotrebnih voženj skozi Brežice, ustreznejše navezave na predvidene poslovne cone, izboljšanje kvalitete potovanj, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne varnosti in urejanja izven nivojskih železniških prehodov, navajajo v gradivu.

Obvoznica Brežice: Projekt mimo Intermarketa

Odsek trase obvoznice Brežice, za katerega poteka izbor izdelovalca projektne dokumentacije, predstavlja eno izmed etap celotne vzhodne obvoznice Brežice in se prične na severni strani mesta pri Intermarketu, kjer, kot je razvidno iz državnega prostorskega načrta, v obliki nadvoza prečka železnico in nadalje poteka v smeri proti vzhodu tik ob železnici.

"Obstoječa javna pot zahodno od Intermarketa ima izveden enostranski hodnik za pešce, ločene površine za kolesarje izvedene le pri Intermarketu Brežice, na strani kjer je parkirišče. Voziščna konstrukcija je v slabem stanju, odvodnjavanje je pogojno urejeno, cesta je potrebna celovite obnove." Odsek se zaključi s povezavo na lokalno cesto Brežice – Cundrovec, kjer je predvidena ukinitev obstoječega nivojskega prehoda Cundrovec, navajajo v dokumentaciji. Za ukinitev prehoda so sicer 23. septembra 2010 na ministrstvu že izdali odločbo. Skupna dolžina odseka znaša 1.550 metrov.

Čez prehod v Brezini le še kolesarji in pešci?

V sklopu predlogov rešitev prometne situacije je eden od teh tudi preureditev lokalne ceste, ki v Brezini prečka železniško progo Dobova - Zidani Most. V gradivu pišejo, da bi bil s preureditvijo ceste železniški prehod namenjen le pešcem in kolesarjem.

Obvoznica Brežice

Vzhodna obvoznica Brežice

Kje bo potekalo območje cest, za katere je predvidena izdelava projektne dokumentacije, si lahko ogledate na zgornji sliki. Označbe v svetlo modri barvi prikazujejo območja dela obvoznice znotraj veljavnega državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Mokrice, označbe v temno modri pa območja, kjer je predvidena rekonstrukcija občinskih cest. Rok za oddajo ponudb na omenjeno javno naročilo je 21. september 2021.

(vs, bš, eP)

brežice
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja