Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
03.10.2019
09:48
Foto: arhiv JP Komunala Radeče d.o.o.
Minuli petek je v radeški osnovni šoli potekala ena od aktivnosti projekta "Olje nekoliko drugače" v organizaciji Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. in ob sodelovanju s Komunalo Brežice.

Olje nekoliko drugače

RADEČE V duhu zavedanja pomembnosti skrbi za okolje, v katerem živimo so bile učencem od 1. do 9. razreda razdeljene posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Okoljsko naravnan obisk so izvedli direktorica JP Komunala Radeče d.o.o., Brigita Stopar in vodja vodovoda na radeški komunali, Robert Sonc ter predstavnica JP Komunala Brežice d.o.o., Jasmina Butara - slednja je tudi pripravila posebno predstavitev, vsebinsko prilagojeno učencem, kateri naj bi vsak v svojem domačem okolju spodbujali k pravilnemu odlaganju odpadnega jedilnega olja - ta je namreč kot odpadek visoko obremenjujoč za okolje, a po drugi strani odlična surovina z visoko energetsko vrednostjo.

Po podatkih družbe KOTO d.o.o. (ki se med drugim ukvarja z zbiranjem kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in ostalih biološko razgradljivih odpadkov ter predelavo biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov) lahko iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 litra biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja.

V petih posavskih občinah so že postavili skupno 35 uličnih zbiralnih posod za odpadno jedilno olje, kamor je potrebno iztočiti vsebino iz manjših, 2,2-litrskih posod, katere so v vrtcu in šoli prejeli otroci.

 

Najmlajši so se namreč v podobnih okoljsko naravnanih akcijah že izkazali kot najbolj učinkoviti ambasadorji, saj je preko otrok najlažje izobraževati in ozaveščati na tem področju tudi njihove starše, sorodnike, sosede in znance.

V Radečah se ulični zbiralniki že nahajajo na treh lokacijah, in sicer na Titovi ulici, nasproti policijske pisarne, v Kolenovem grabnu in v naselju Vrhovo, načrtovana pa je postavitev še dveh zbiralnih posod.

Teden pred obiskom šole je radeška komunala obiskala že enoto radeškega vrtca Čira Čara in Podružnično šolo Svibno in 18. septembra prav tako predstavila namen projekta ter spodbudila otroke, naj aktivno doprinesejo k lepšemu in bolj čistemu okolju, najprej z lokalnega vidika, celovito gledano pa je seveda cilj doseči učinke na globalni ravni.

Projekt  "Olje nekoliko drugače", ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bil potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ta upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj ) kot ena izmed operacij za uresničevanje cilje Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in s skupnim namenom združuje partnerje: vodilnega JP Komunala Sevnica d.o.o., Občino Sevnica, ter JP Komunalo Brežice, JP Komunalo Radeče d.o.o., Kostak d.d. in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Finančna izvedba projekta je ocenjena na dobrih 200 tisoč evrov, od katerih ga bo omenjeni sklad podprl z nekaj več kot 130 tisoč evri.

Doroteja Jazbec

radeče
komunala brežice

Pridružite se nam