Skip to main content
V Posavju 19.9° C Sobota, 1. oktober 2022
16.11.2020
19:22
Foto: arhiv ePosavje
V nadaljevanju novice objavljamo objave prostih delovnih mest v času remonta v Nuklearni elektrarni Krško od 15. marca 2021 do predvidoma 10. maja 2021 z več različnih področij.

Prosta delovna mesta v času remonta v Nuklearni elektrarni Krško

V obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del

KRŠKO Družba Kostak vabi k sodelovanju nove sodelavce za potrebe povečanega obsega del v obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško. Angažiranje novih sodelavcev za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od februarja dalje, za področje dela v proizvodnem delu NEK pa od 15. marca do predvidoma 10. maja 2021. 

Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času, na posameznih področjih pa tudi v izmenah  in dela prostih dneh. Pred nastopom dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, predhodni zdravniški pregled, vsa potrebna usposabljanja za delo in varnostno preverjanje posameznika iz uradnih evidenc v skladu z Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Družba Kostak razpisuje potrebe po opravljanju dela za določen čas na različnih področjih.

KUHINJSKI POMOČNIK

24 zaposlitev

šifra poklica: 9412

zahtevana usposobljenost: II. stopnja strokovne izobrazbe

funkcionalna znanja: usposobljenost za izvajanje sistema HACCP

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje in priprava živil
 • pomoč kuharju pri pripravi jedi in priprava lažjih jedi
 • razdeljevanje toplih in hladnih obrokov hrane
 • opravljanje inkasa na blagajnah obrata prehrane
 • kuhanje in točenje hladnih in toplih napitkov
 • pomivanje in urejanje  kuhinje ter spremljajočih površin
 • pomivanje kuhinjskih pripomočkov in posode
 • vlaganje posode v pomivalne stroje in sortiranje iz strojev na mesta hranjenja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

 Pričetek dela za 4 osebe z 2. 3. 2021.

ČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV IN RAZKUŽEVANJE

15 zaposlitev

šifra poklica: 9112

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov
 • prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov
 • strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

 Pričetek dela za 4 osebe s 23. 2. 2021.

ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA – AB

43 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja  strokovne izobrazbe  tehnične ali družboslovne smeri

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal in opreme v prostorih primarnega objekta
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta
 • dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 35 oseb z 20. 3. 2021.

ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV – TB

22 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela
 • čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja
 • po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami
 • čiščenje brežin jezu
 • v zimskem času čiščenje in odvoz snega
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

 Pričetek dela za 10 oseb z 20. 3. 2021.

Prosta delovna mesta

"Zaposlili bomo 100 novih sodelavcev. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane iskalce zaposlitve, kakor tudi tiste, ki so v preteklosti že sodelovali na remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško in imajo opravljena varnostna preverjanja," so zapisali v sporočilu.

Prijavite se lahko na elektronski naslov kostak@kostak.si ali pa pošljete vlogo na sedež podjetja Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Kje lahko dobite več informacij?

Za vse informacije, ki se nanašajo na postopek zaposlitve, lahko pokličete na telefonsko številko (07) 48-17-204 ali (07) 87-00-405, lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na renata.resnik@kostak.si ali martina.kukovicic@kostak.si

V kolikor potrebujete informacije glede delovnih opravil, razporeditve delovnega časa in same organizacije dela, lahko pokličete na telefonsko številko (07) 48-02-607 ali pošljete elektronsko sporočilo na robert.umek@kostak.si ali joze.zobec@kostak.si.

(bš, eP)

krško
kostak krško

Pridružite se nam