Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
05.04.2019
11:31
Foto: Metka Galič / ETrŠ Brežice
Prvo sredo v aprilu je v lepi avli Ekonomske in trgovske šole Brežice JSKD OI Brežice organizirala Območno revijo mladinskih pevskih zborov pod tradicionalnim naslovom »Pustite
nam ta svet«.

Na reviji se je prvič odlično predstavil tudi Dekliški pevski zbor ETrŠ Brežice pod vodstvom zborovodkinje, profesorice glasbe na naši šoli Metke Lorger. Kot vsi ostali zbori je tudi naš odpel tri pesmi, in sicer prvo slovensko ljudsko, drugo umetno, po možnosti slovenskega avtorja, in tretjo po lastnem izboru. Domači zbor je izbral slovensko ljudsko pesem Roža na vrtu, pesem F. Milčinskega – Ježka Sončna ura in popevko Vlada Kreslina Tvoje jutro. Kot korepetitorji so zbor spremljali prof. Dejan Jerončič in Jasmina Mohor na klavirju, Amadej Gorenc na kitari in Tamara Blatnik na cajonu. Dekleta, korepetitorji in zborovodkinja so si za prvi revijalni nastop zaslužili velik aplavz in veliko pohval.

Poleg domačega zbora so se predstavili tudi zbori iz Gimnazije Brežice in osnovnih šol Artiče, Bizeljsko, Dobova, Pišece, Globoko, Velika Dolina in Cerklje ob Krki ter Brežice. Pevske zbore so vodili zborovodje Simona Rožman, Dejan Jerončič, Ela Verstovšek Tanšek, Vilko Urek, Mateja Rožman Lubšina, Maja Sakelšek, Tatjana Špan, Mileva Kralj Buzeti in Maša Žveglič Poljšak. Revijo je povezovala Zala Rostohar, strokovno spremljala pa Katja Gruber.

Ob zaključku prireditve je zbrane nagovorila Simona Rožman Strnad, ki je podarila cvetje vsem zborovodjem ter posebna priznanja »osminke« za najbolj zveste pevce v šolskih zborih. Ob tej priliki se je zahvalila tudi Ekonomski in trgovski šoli Brežice za gostoljubje in predala cvetje ravnateljici dr. Mojci Tomažin. Za konec so ponovno nastopili še vsi združeni pevski zbori, ki so zapeli pesem Janija Goloba Pustite nam ta svet. Njen odmev je vsako leto močnejši in nas opominja na pomen trajnostnega razvoja, ki bo zanamcem pustil svet poln prijetnosti, solidarnosti, veselja, medsebojnega spoštovanja in miru.

Za ETrŠ: Metka Galič
Foto: Metka Galič

brežice
šole v posavju
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja