Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
14.09.2019
09:56
Foto: arhiv ePosavje
Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino Mladinski svet Slovenije izvaja projekt Rastimo skupaj, ki se v letošnjem letu izvaja že petič.

Rastimo skupaj 2019

Razvoj mladinskih lokalnih politik

SEVNICA Cilj projekta je razvoj mladinskih lokalnih politik v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami. V sklopu projekta bo na sevniškem gradu v sodelovanju z Občino Sevnica, zavodom KŠTM Sevnica, Mladinskim svetom občine Sevnica in mladimi iz sevniške občine potekal dogodek za posavsko regijo.

Informiranje mladih na lokalni in regijski ravni

Dogodek je usmerjen v informiranje mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih.

Vključevanje mladih v procese odločanja

Predstavljeni bodo primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese odločanja, portal mlad.si ter prispevek z naslovom: Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. Na regijskem dogodku bo potekala še delavnica na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja. Predlogi za spremembe v regiji in občinah, ki bodo nastali na delavnici, bodo predstavljeni odločevalcem na okrogli mizi, na kateri bo sodeloval tudi župan Srečko Ocvirk.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam