Skip to main content
V Posavju -5.4° C Torek, 7. februar 2023
21.05.2021
13:49
Na Občini Krško so razpisali oddajo petih neprofitnih oskrbovanih stanovanj v najem v novozgrajenem objektu na Leskovškovi cesti 35 v Krškem.

Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

KRŠKO Na Občini Krško pravijo, da sta najemodajalca Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Občina Krško. "Prosilec bo v okviru razpisa lahko tudi Občini Krško ponudil pravico do razpolaganja na njegovi lastni nepremičnini. Prosilci bodo uvrščeni na prednostno listo na podlagi pogojev in kriterijev navedenih v razpisu, pri čemer bodo o svoji uvrstitvi pisno obveščeni," dodajajo.

Razpisna dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani, od dneva objave do roka oddaje pa bo na voljo tudi v glavni pisarni, ki se nahaja v pritličju Občine Krško vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13. ure.

Kam pošljete vlogo?

"Vloge s prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – s pripisom »2. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ«. Dodatne informacije ima Feđa Marković (tel. št. 07 49 81 220, e-pošta: fedja.markovic@krsko.si)," še pravijo v sporočilu.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi