Skip to main content
V Posavju 7° C Sreda, 7. december 2022
17.01.2022
13:19
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
V Sevnici so prejšnji teden objavili javna razpisa s področja športa in v podporo kmetijstvu.

Razpisa s področja športa in v podporo kmetijstvu

SEVNICA V javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja so predvideli pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, sredstva so namenjena za pomoč za zaokrožitev / komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter v pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Rok za prijavo? 14. februar 2022

Sredstva so namenjena tudi za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev ter tudi z apodporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Rok za prijavo je do vključno 14. februarja 2022, v razpisu je predivdenih 77 tisoč evrov.

Javni razpis s področja športa

Za netekmovalni šport, kot so prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov ter za tekmovalni šport, v katero sodijo športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov ter za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, hkrati pa tudi za organiziranost v športu, kot so sredstva za delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev in za športne prireditve bodo v Sevnici namenili 163 tisoč evrov.  Rok za prijavo je 4. februar 2022, razpisna dokumentacija in več informacij lahko dobite na spletni strani Občine Sevnica.

Nekaj ostalih razpisov v začetku marca

Kot so sporočili iz Občine Sevnica, so v petek objavili javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij. Javne razpise s področij gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale ter za obnovo kulturnih spomenikov bodo objavili v začetku marca.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam