Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
28.05.2021
13:50
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
Na Občini Sevnica so podali več informacij o letošnjih razpisih s področja kmetijstva, turizma in gospodarstva.

Razpisi s področij kmetijstva, turizma in gospodarstva v občini Sevnica

SEVNICA Po letošnjem javnem razpisu za kmetijstvo poteka izplačevanje sredstev na podlagi predloženih zahtevkov za že realizirane investicije. Kot pravijo na Občini Sevnica, so na podlagi javnega razpisa razdelili vsa razpisana sredstva v skupni višini 77.000 evrov.

Za področje posodabljanja kmetijskih gospodarstev bodo v letošnjem letu namenili 24.992,87 evrov, in sicer za sofinanciranje prijavljenih investicij s strani 54 prijaviteljev. Za urejanje kmetijskih površin in pašnikov bo za 23 odobrenih prijav na voljo 20.000 evrov. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji v višini 7.007,13 evrov bodo razdelili 4 prijaviteljem.

Na javni razpis je prispelo 10 vlog za pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, skupna višina upravičenih stroškov je 7.499,99 evrov. Za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev bodo 13.000 evrov namenili enemu prijavitelju, za sofinanciranje ukrepa podpore delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja pa bo med 14 prijaviteljev razdeljenih 5.999,94 evrov.

Kmetijske štipendije, prireditve, gospodarstvo

Razpis za podeljevanje kmetijskih štipendij bodo, kot vsako leto, objavili jeseni. Na zaključen javni razpis s področja turizma so prejeli 18 prijav in potrdili sofinanciranje 24 prireditev.

Kot pravijo na Občini Sevnica, so razdelili vsa za ta namen predviden sredstva, 13.026,99 evrov. V sklopu javnega razpisa za gospodarstvo, ki je bil odprt do 20. maja 2021, trenutno poteka ocenjevanje vlog. Prejeli so 29 vlog, za razpis je predvidenih 76 tisoč evrov sredstev.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja