Skip to main content
V Posavju 23.3° C Ponedeljek, 26. julij 2021
05.04.2021
19:31
Krško, parkiranje na Cesti 4. julija
Foto: arhiv ePosavje
Za kar nekaj začudenih pogledov in slabe volje so v sredo, dan pred napovedanih zaprtjev države, poskrbeli občinski redarji na Vidmu v Krškem. Lani so obravnavali 1483 kršitev, najmanj v treh letih.

Redarji so lani v Posavju obravnavali 1483 kršitev

KRŠKO Na Medobčinskem inšpektoratu - Skupnem prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica so v lanskem letu obravnavali skupaj 1483 kršitev cestno prometnih predpisov, kar je najmanj v zadnjih treh letih. So pa zato v omenjenem obdobju največ kršitev (717) zabeležili v krški občini, najmanj pa v brežiški (370) in sevniški občini (357). V omenjenih dveh občinah so največ prekrškov zabeležili v letu 2018, ko so jih v brežiški občini 496 in v sevniški 403.

Lani 425 opozoril, napisanih 360 plačilnih nalogov

225 plačilnih nalogov v občini Krško

Redarji so lani v petih občinah izrekli 425 opozoril, največ (166) v krški občini. Pa tudi sicer krška občina prevladuje po številu izdanih plačilnih nalogov. Če so jih v lanskem letu na območju petih občin napisali 360, so jih od tega 225 napisali za kršitelje v občini Krško.

Kršitve cestno prometnih predpisov z ukrepi od 2018 do 2020:

Občina Bistrica ob Sotli Brežice Krško Radeče Sevnica SKUPAJ
Število zadev            
2018 0 496 544 53 403 1496
2019 1 483 673 38 387 1581
2020 0 370 717 39 357 1483
Opozorila            
2018 0 156 151 8 207 522
2019 0 191 244 13 173 621
2020 2 108 166 16 133 425
Plačilni nalogi            
2018 0 86 231 47 51 415
2019 0 94 217 13 48 372
2020 0 51 225 18 66 360
Plačane globe            
2018 0 273 323 27 167 790*
2019 1 239 363 15 178 796*
2020 0 230 497 7 191 925*

* v število plačanih glob so vštete tudi izterjave Finančnega urada Republike Slovenije iz preteklih let, zato razlika v številu izdanih plačilnih nalogov ter številu plačanih glob, v število plačanih glob so vštete tudi izterjave FURS iz preteklih let ter globe, plačane po obvestilu o prekršku še pred izdajo plačilnega naloga, zato je nastala razlika v številu izdanih plačilnih nalogov v primerjavi s številom plačanih glob.

Zakaj je v podatkih več plačanih glob kot pa izdanih plačilnih nalogov?

V zadnjih letih več uspešnih izterjav FURSa

Na Medočinskem inšpektoratu izpostavljajo, da je pri prekrških, storjenih v zvezi nepravilnim parkiranjem, možno plačati globo že po obvestilu o prekršku. In zato je v podatkih večje število plačanih glob, kot pa je izdanih plačilnih nalogov. V zadnjih letih zaznavajo tudi več uspešnih izterjav Finančne uprave Republike Slovenije. V letnem poročilu ob tem izpostavljajo problem pri neizterjanih dolgovih kršiteljev, "ki ga že vsa leta predstavlja dejstvo, da so socialni transferji nedotakljivi za izterjavo in finančnih izterjav ni možno izvršiti, drugih vrst izterjav pa zaradi nizkih glob FURS ne izvaja, kar je razvidno tudi v finančnem poročilu."

Parkiranje na Vidmu, Krško

Kje v Posavju je največ kršitev?

Krško

Parkiranje na ulicah starega mestnega jedra

V krški občini so v zadnjih treh letih obravnavali največ kršitev, v lanskem letu 717. Najbolj izpostavljajo problematiko parkiranja na ulicah starega mestnega jedra Krškega v terminih, ko imajo uradne ure različni državni in občinski organi - "Občina Krško, Upravna enota Krško, CSD Krško, sodišča, Valvasorjeva knjižnica, predstavništva raznih organizacij, nekaj je tudi lokalov."

Redne kršitve tudi na videmski strani Krškem

Občinski redarji kot problematična izpostavjajo večja vozila, ki opravljajo dostavo in ustavljajo na pločnikih. "Redne kršitve so bile zaznane še na videmski strani Krškega, na Cesti 4. julija, kjer so prav tako urejeno območja mirujočega prometa. Kljub kršitvam je bilo ugotovljeno, da je strankam parkiranje vozil v bližini ciljnih institucij zagotovljeno večino časa."

Brežice

CPB, Černelčeva cesta, Trg iznancev, Pod obzidjem

V občini Brežice so lani največ kršitev zaznali v centru Brežic, na Cesti prvih borcev, Černelčevi cesti, Trgu izgnancev in ulici Pod obzidjem. "Parkiranje v Brežicah je sicer v Posavju najdalj časa sistemsko urejeno, pa vendar je še vedno zaznati relativno veliko število neustrezno parkiranih vozil. Večina kršitev v Brežicah je sicer posledica nedoslednosti voznikov, ki ne označijo ustrezno svojih vozil s parkirnimi listki oziroma parkirnimi kartami, ponavljajo se kršitve zaradi neupravičenega zasedanja parkirnih mest za invalide, parkiranja po pločnikih in prehodih za pešce ter na drugih mestih, kjer parkiranje ni dovoljeno," pravijo na Medobčinskem inšpektoratu.

Sevnica

Največ kršitev v sevniški občini pa opažajo v okolici Zdravstvenega doma in drugih javnih ustanov v bližini, prav tako pa tudi ob lokalih na Trgu svobode ob regionalni cesti in deloma pri Občini Sevnica na Glavnem trgu. "Večina kršitev je posledica nedoslednosti voznikov, ki sicer poznajo sistem parkiranja, saj se izvaja že več let," so dopisali.

Bistrica ob Sotli in Radeče

V Bistrici ob Sotli v lanskem letu niso zabeležili kršitev, v občini Radeče pa so te beležili pri parkiranju v mestnem središču občine Radeče, pa tudi na Starograjski ulici in pri trgovskem centru Spar, ob jutranjih konicah pa še pri osnovni šoli v Radečah

(eP)

krško
radeče
brežice
bistrica ob sotli
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja