Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
04.11.2019
14:14
Igor Zorčič, pokrajine
Grafika: ePosavje
Pri predsedniku Republike Slovenije so v ponedeljek pripravil posvet z naslovom Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji.

V luči nastajanja teritorija pokrajin je pomembno, da so lokalne skupnosti v največji meri zadovoljne s samim teritorijem pokrajin. Ampak sočasno bo potrebno lokalnemu prebivalstvu povedati tudi, kaj pokrajine prinašajo. Prihajam iz pokrajine Posavje, pri nas se je razvnela kar pestra debata v zvezi s tem, glede na to, da v prvem osnutku zakona te pokrajine sploh ni bilo predvidene Ali naj bo, ali naj bo takšna, kot je predstavljena v popravljenem osnutku.

Mislim, da odgovora na to še nismo dobili in v tem smislu smo mogoče prezgodnji. Kot poslanec ne morem prevzeti odgovornosti predlagatelja, da poišče ta konsenz na terenu in ugotovi, ali obstaja lokalno soglasje k ustanovitvi takšne pokrajine. Zato vam ne morem dati enoznačnega odgovora v tej fazi, da naša stranka zdajle podpira takšno razdelitev ali ne. V osnovi se zavzemamo za to, da je pokrajin čim manj, da so te zgodovinsko, kulturno in drugače zaokrožene. Če pa obstaja soglasje tudi na lokalnih nivoju za predlagano razdelitev, pa ne vidim nikakršnih problemov. Bi si pa želeli, da je razprava o nalogah lokalnega pomena dognana bistveno dlje od tega, kar se trenutno pogovarjamo.

Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SMC, na posvetu Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji, 4. november, vir: predsednik.si

rekli so
brežice
krško

Pridružite se nam