Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
07.06.2020
20:06
Obnova ceste Breg - Sevnica
Foto: Občina Sevnica
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sprejela pobudo Občine Sevnica za razširitev ureditve cestno-prometne infrastrukture na Bregu.

Rekonstrukcija odseka ceste Breg – Sevnica – Brestanica

SEVNICA V že pripravljeno dokumentacijo za ureditev mostu čez Podvinski potok je dodana tudi projektna naloga za ureditev širšega cestnega odseka proti Sevnic, gre za odsek v križišču cest Radeče - Breg, Breg - Sevnica - Brestanica in Breg - Jurklošter.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Izgradnja pločnika in ureditev cestne razsvetljave na Bregu

V sklopu rekonstrukcije območja je poleg razširitve cestišča predvidena tudi izgradnja enostranskega hodnika za pešce in ureditev cestne razsvetljave na Bregu od Podvinskega potoka proti Sevnici do konca vasi Breg. "Projekt je v fazi izdelave naročila izvedbene dokumentacije," pravijo na Občini Sevnica.

(eP)

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam