Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
02.02.2022
11:20
Nova šola dr. Mihajla Rostoharja v Krškem
Grafika: ePosavje.com
Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja se že dlje časa soočajo s prostorsko stisko. To so začasno rešili z najemom hiše na Vidmu, v kateri poteka pouk za štiri oddelke. Trajna rešitev je nova šola.

Korak naprej je, zdaj pridobitev ostalih dovoljenj

KRŠKO Lokacija za novo stavbo Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja je znana, gre za območje v starem mestnem jedru Krškega, v neposredni bližini občinske stavbe, za katero so na seji občinskega sveta Mestne občine Krško sprejeli predlog sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sprejeti dokument je osnova za nadaljevanje projekta, tako za pridobitev gradbenega dovoljenja kot drugih posegov v prostor.

Naslednji korak? Javni natečaj

"Mestna občina Krško bo razpisala javni natečaj, kar narekuje zakonodaja. Na osnovi tega bomo lahko naprej pridobivali postopke za gradbeno dovoljenje, umeščanje objekta v načrte razvojnih programov in izgradnjo. Seveda je to še kar nekaj vprašanj do takrat kdaj in kako," je povedala podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak.

Obstoječa stavba premajhna in neprimerna

Stavba, v kateri domuje Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, je bila zgrajena v začetku prejšnjega stoletja, za potrebe današnje populacije otrok, ki se izobražujejo v njen, pa že zdavnaj ni več primerna.

V Krškem si želijo, da bi bil to projekt regijskega pomena

V idejni zasnovi je ta objekt lociran tako, da bi bila kletna etaža z garažami, pritličje in etaža z mansardo ter telovadnico. Vsi prostori bodo prilagojeni učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim in ostalim. Za vse te, ki obiskujejo naše programe," dodaja podžupanja.

Več kot 7 milijonov evrov

Ocenjena vrednost projekta znaša več kot sedem milijonov evrov, v Krškem pa si prizadevajo za umestitev šole kot inštitucije regijskega pomena. "To šolo obiskuje približno 70 odstokov učencev iz občine Krško, ostali pa prihajajo iz ostalih posavskih občin ter tudi iz Kozjanskega in Šentjerneja."

Potrebe po novi šoli so velike

Potrebe po novi šoli so zares velike. Ker v matični stavbi ni prostora, so rešitev našli z najemom hiše na Vidmu, ki je postala dislocirana enota za štiri oddelke.

(eP)

krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam