Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
09.03.2022
10:53
Vrtec Senovo
Foto: arhiv ePosavje
V občini Krško so objavili skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2022/2023. Zadnji rok za oddajo vlog je 15. marec.

Vpis otrok v vrtce v občini Krško

KRŠKO Z Mestne občine Krško pozivajo starše otrok, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu (torej v času od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023), bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec. K vpisu vabijo starše, ki želijo v šolskem letu 2022/2023 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju Mestne občine Krško.

Na kaj naj bodo starši pozorni?

Ob tem pravijo, da lahko vlagatelj odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. In pri tem lahko v vlogi navede vrtec, v okviru tega vrtca do tri enote, v katere želi vključiti otroka, in v ta vrtec odda vlogo. "Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire. V primeru, da bo vlog v posameznem vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce občine Krško," dodajajo v sporočilu.

Vrtci v Mestni občini Krško

V krški občini delujejo vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št.: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025), vrtec pri OŠ Koprivnica (tel. št.: 07/49 76 900), vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (tel. št.: 040 837 106 ali 07/49 04 068), vrtec pri OŠ Podbočje (tel. št.: 07/49 77 030), vrtec pri OŠ Raka (tel. št.: 07/49 13 546), vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (tel. št.: 07/48 81 910 ali 401 206 106), vrtec Krško (tel. št.: 07/62 05 400).

Kje lahko dobite več informacij?

Več informacij z vpisi v vrtec, vrstami programov ki jih izvajajo vrtci in poslovnim časom vrtca lahko preberete na spletnih straneh krških vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vlogo za vpis v vrtec na območju Mestne občine Krško za šolsko leto 2022/2023 lahko dobite tudi na spletni strani Mestne občine Krško.

Vlogo oddajte pravočasno

Ob tem v Krškem izpostavljajo, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2022/2023 (torej v času od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023), boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddajte v želeni vrtec najkasneje do torka, 15. marca 2022.

(Mestna občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam