Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
09.04.2021
12:33
Sevnica, oktober 2020
Foto: arhiv ePosavje
V Sevnici so še do naslednjega petka, 16. aprila, so odprti javni razpisi oziroma pozivi s področij športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Roki za razpise v Sevnici še do naslednjega petka

SEVNICA Do četrtka, 15. aprila, zbirajo vloge na javni razpis s področja turizma, še do 20. maja pa je odprt razpis s področja gospodarstva.

Gospodarstvo, turizem, mladina in kultura

S področja gospodarstva bodo namenili sredstva za štiri ukrepe v skupni višini sofinanciranja 76.000 evrov, za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2021 so predvideli 13.027 evrov, za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2021 15.000 evrov, 48.000 evrov je predvidenih za področje sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica. 

Šport, socialno in zdravsteno varstvo ter dva poziva

Na področju športa so predvideli sofinanciranje pet različnih ukrepov in za te namenili 123.000 evrov, 25.000 evrov za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica, za javna poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacije ter za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za letošnje leto pa bodo namenili skupaj 29.000 evrov.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja