Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
05.05.2019
17:27
Foto: Ansat TV
V Brežicah so člani občinskega sveta sprejeli predlog sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v občini Brežice, ki je začel veljati s 1. majem.

Cene so se zvišale s 1. majem

Občinski svet Občine Brežice je obravnaval predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih predšolske vzgoje v občini Brežice in sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih bistveno zvišale. Patricija Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice, je ob tem povedala, da je Občina Brežice na podlagi zbranih predlogov izdelanih finančnih načrtov in predvidenih stroškovih vrtcev oblikovala eno ceno za vseh sedem vrtcev v občini. "Glede na to, da kar 81% cene vrtca predstavlja strošek dela, je bilo za pričakovati, da bo prišlo do bistvenega povišanja. Sindikati so bili uspešni v pogajanjih tudi za zaposlene v vrtcih," dodaja Čularjeva.

Višje cene vrtcev Tako bo ekonomska cena za prvo starostno obdobje višja za 9 odstotkov in bo znašala 530 evrov, za drugo starostno obdobje in kombiniran oddelek pa bo cena višja za slabih 13 odstotkov in bo znašala 383 oz. 447 evrov.

Ansat TV

brežice
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam