Skip to main content
V Posavju 23° C Sobota, 12. junij 2021
23.08.2019
09:18
Grafika: Ansat TV
V občini Krško bodo za novo šolsko leto veljale nove cene programov v vrtcih. V primerjavi s preteklim letom se cene zvišajo, glavni razlogi za dvig pa izhajajo iz povišanja plač javnih uslužbencev.

S 1. septembrom dvig cen vrtcev

Dvig bo različen glede na posamezne oddelke

KRŠKO Člani Občinskega sveta Občine Krško so na julijski seji sprejeli sklep o določitvi cene programov v vrtcih. "Cene naj bi šle navzgor od 6 do 10 odstotkov, odvisno od posameznih oddelkov, stopenj. Imamo namreč najbolj zahtevno stopnjo, kjer je največ dela in je tudi najdražja in imamo tiste otroke, ki so pred vstopom v šolo, kjer je cena najnižja. Tu je dvig cen najnižji," pove Miran Stanko, župan Občine Krško.

Glavni razlogi za dvig cen? Povišanje plač javnih uslužbencev

Glavni razlogi za povišanje cen izhajajo iz povišanja plač javnih uslužbencev. "Kot je znano, so že v začetku tega leta sindikati in vlada dosegli sporazum o povišanju plač in te sprostitve in povišanja plač prinesejo levji delež vseh stroškov. Namreč, preko 80 odstotkov vseh stroškov predstavljajo plače, tako da takšna sprememba za nekaj odstotkov pomeni tudi takojšen vpliv na ceno," še dodaja župan.

Stanko: "Preko 80 odstotkov vseh stroškov predstavljajo plače"

Še vedno pa ostajata za starše otrok, vključenih v javne vrtce v občini Krško, dve vrsti olajšav. Stanko še pravi, "da je prvi del ta, da vse cene v krški občini poenotimo. Sistematizacije so po posameznih vrtcih različne, zato so tudi lastne cene po vrtcih različne. Na Občinskem svetu smo pred leti sprejeli odločitev, da gremo vedno na najnižjo ceno. Ceno za določen oddelek, ki je najnižja v občini, potem plačujejo starši v vseh enakovrednih oddelkih v vseh vrtcih."

Razlika do polne cene iz nadomestila zaradi omejene rabe prostora

Razliko do polne cene plačuje občina iz proračuna, in sicer iz naslova vira sredstev, ki jih prejme kot nadomestilo zaradi omejene rabe prostora. "Tudi sicer je bil leta 2009 sprejet sklep iz naslova prisotnosti jedrskega objekta, da se sofinancira en del tistega dela, ki ga sicer morajo plačevati starši. Ti plačujejo zelo različno glede na razporejen razred plačnikov, njihov prispevek je od 10 do 70 odstotkov, mi pa plačujemo 30 odstotkov tega dela," še dodaja župan.

71 oddelkov, približno 1200 otrok

V naslednjem šolskem letu bo v vrtcih občine Krško na oblikovanih 71 oddelkov, ki jih bo obiskovalo približno 1200 otrok. Stanko pravi, "da se število otrok giblje okrog 1200, pred leti je bilo teh otrok manj, tudi otrok je bilo manj. Tudi splošen pojav je, da marsikateri od staršev, ki ima otroka ob začetku šolskega leta starega 9-10 mesecev, pač ne pride. Potreba za nastanek novega oddelka vrtca tako nastane sredi šolskega leta."

Trenutno ni čakalnih vrst

"Upam, da je sistem, ki smo ga v letošnjem letu nekoliko spremenili – prošnje se obravnajo celovito v celi občini, ne samo v posameznih vrtcih – da je prinesel tudi nekaj na tem, da so starši bolj pravično vključeni. Težava je v tem, da imajo starši pogoje za vstop otroka v vrtec oktobra, novembra in da sta mogoče zaposlena oba starša in to predstavlja nek problem. Medtem, ko se je zdela neka krivica, da pridejo prej na vrsto, ki imajo enega zaposlenega ali pa celo sta oba nezaposlena – pa je izgledalo tako, da ti starši dobijo prednost pred polnozaposlenimi starši. Pogoji starosti so tisti, ki omejujejo in s tem želimo poskušati reševati z odpiranjem dodatnih oddelkov med letom," še pove Stanko.

Občina Krško bo za predšolsko vzgojo iz proračuna v tem letu namenila približno pet milijonov evrov.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja