Skip to main content
Torek, 28. november 2023
18.07.2022
12:47
Projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Foto: Občina Sevnica
Na območju Metnega Vrha v občini Sevnica poteka gradnja cevovodov, zaradi geološke sestave tal gre za zahtevno umestitev ob cesti. Po zaključku bo urejena preplastitev ceste.

V sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Kot pravijo na Občini Sevnica, dela potekajo v sklopju projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« v sklopu katerega med drugim poteka povezovanje vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica. V tem sklopu projekta je predvidena izgradnja cevovoda proti vzhodu, torej proti naseljem Metni Vrh in Drožanje.

Povezava vodovodnih sistemov

Vodovodni sistem Zabukovje bodo v naselju Drožanje povezali z vodooskrbnim sistemom Sevnica, hkrati pa bo urejena tudi povezava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Tako se bodo lahko na novo povezavo priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in Šetenje.

Povezali bodo levi in desni breg reke Save

V Sevnici pravijo, da je poglavitni namen projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Povezovalno hrbtenico gradijo na osmih odsekih

V občini Sevnica trenutno sicer gradijo povezovalno hrbtenico med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih 21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem sklopov oziroma odsekov. Na območju vodovoda Nova gora bo na odseku Preska– Lukovec zgrajena trasa v dolžini 1.500 metrov. Na območju vodovoda Sevnica bodo na odseku Log–Orle zgradili traso v dolžini 2.500 metrov, uredili bodo tudi novo prečrpališče Log. Na zahodnem delu občine bodo povezali vodovoda Šentjanž in Krmelj, v Šentjanžu bo nov vodohran s prostornino okoli 120 kubičnih metrov.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Povezava vodovodov Sevnica - Breg - Loka

Na odseku Metni Vrh–Drožanje bodo s povezovalno traso v skupni dolžini 6.000 metrov uredili povezavo vodovodom Zabukovje in vodooskrbnim sistemom Sevnica. V dolžini 6.500 metrov bo urejena povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka, uredili pa bodo še vodovod Handija s traso dolžine okoli 3.000 metrov.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
vodovod
hidravlične izboljšave

Pridružite se nam

Novice iz Posavja