Skip to main content
Petek, 1. december 2023
24.01.2022
14:37
Srečanje z župniki, Krško
Foto: Mestna občina Krško
Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je prejšnjo sredo s sodelavci na Raki gostil predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Krško.

KRŠKO Raški župnik Boštjan Gorišek in nekdanji župnik Franc Levičar sta jih uvodoma pozdravila v cerkvi sv. Marjete na Podulcah, v kateri so v lanskem letu obnovili glavni oltar, župan pa je gostom predstavil delo in naložbe v letu 2021 ter načrte za letošnje leto.

Na področju kulturne dediščine je po njegovih besedah Mestna občina Krško v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila 40.550 evrov, večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine, in sicer za konservatorsko-restavratorske posege na stranskih oltarjih v podružnični cerkvi sv. Lovrenca na Gori, za konservatorsko-restavratorske posege na glavnem oltarju podružnične cerkve sv. Marjete v Podulcah v župniji Raka.

Sredstva so lani namenili tudi za konservatorsko-restavratorske posege na sondiranjih poslikavah na prezbiteriju župnijske cerkve Žalostne matere božje v Leskovcu, za konservatorsko-restavratorsko obnovo lesenega stranskega oltarja v cerkvi sv. Križa v Podbočju in za konservatorsko-restavratorske posege na glavnem in stranskih oltarjih v podružnični cerkvi sv. Boštjana v Brestanici.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja