Skip to main content
Petek, 12. april 2024
05.11.2021
20:27
Bazen Krško - zbiranje ponudb za idejno zasnovo
Grafika: arhiv ePosavje
V Krškem še do 19. novembra, še dva tedna - 14 dni, zbirajo ponudbe na objavljeno naročilo za izdelavo idejne zasnove za novi zimski bazen ob Stadionu Matije Gubca.

Ponudbe zbirajo do 19. novembra

KRŠKO Predmet projektne naloge naročilo idejnih zasnov v dveh variantah za umestitev bazenskega kompleksa, naročnik (Občina Krško) pa bo izbral dva izvajalca, ki bosta izdelala vsak dve varianti idejne zasnove. Bazenska zgradba bo dimenzij 60 m x 55 m s kletjo, pritličjem in delnim nadstropjem. Osrednji del objekta bo plavalni bazen dimenzij 25 m x 31 metrov ter manjši spremljevalni bazen dimenzij 12,5 x 8 metrov, ki bo namenjen predvsem neplavalcem in učenju plavanja. Ob bazenu so predvideli tribune za približno 400 oseb.

Izdelava idejne zasnove s ciljem prikaza arhitekturne rešitve

Od objave javne naročila, od 18. oktobra do danes, so na javnem servisu enarocanje.si prejeli nekaj vprašanj ponudnikov. Z Občine Krško jim med drugim odgovarjajo, da je predmet razpisa izdelava idejne zasnove s primarnim ciljem prikaza arhitekturne rešitve. "Pridobljene zasnove ne bodo služile kot dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev in upravne dokumentacije," dodajajo.

Referenčno potrdilo s 5 na 10 let

V popravku javnega naročila so s 5 na 10 let dvignili mejo, ko velja najmanj eno referenčno potrdilo ponudnika in s katerim je "kvalitetno in pravočasno izdelal projektno dokumentacijo na ravni PGD oz. DGD in PZI za objekt -  pokrito bazensko kopališče, v neto uporabni površini bazena najmanj 300 m2, pri čemer je za projektno dokumentacijo PGD oz. DGD že bilo izdano gradbeno dovoljenje in projekt PZI potrjen s strani naročnika."

Starostno mejo referenčnega potrdila so dvignili po pripombi enega od morebitnih sodelujočih v naročilu. Kot so zapisali, je "zahteva nasploh nesorazmerna zaradi časovne dinamike izdelovanja dokumentacije, saj zahtevate izdelano višjo raven v zgolj zadnjih 5 letih. Sploh je obdobje 5 let izjemno kratko zaradi majhnega števila investicij v pokrite bazene."

Do bazena s krožišča pred mostom?

Ob tem so v javno naročilo priložili tudi skico umestitve zimskega bazena na desni breg reke Save, v sklop športnega parka pri Stadionu Matije Gubca v Krškem. Iz skice je razvidno, da so na tem mestu poleg novega zimskega bazena predvideli športni park, večnamenske poti ter pristan za čolne s spremljajočimi objekti in ureditvami. Dostop do športnega parka, tako je predvideno, uredili s krožišča pred mostom čez Savo do nabrežja Save, ob tem je predvidena odstranitev objektov nekdanjega Novolesa in ureditev večnamenske poti med občinsko cesto ter območjem športno rekreacijskega centra.

(bš, eP)

krško
bazen krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja