Skip to main content
V Posavju 32.5° C Ponedeljek, 27. junij 2022
26.08.2020
20:17
Sestanek delovne skupine za obravnavo romske problematike
Foto: Ministrstvo za notranje zadeve
V Ljubljani so se sestali člani Delovne skupine za obravnavo romske problematike, na prvem sestanku so prepoznali štiri problemske sklope.

Prvi sestanek delovne skupine ocenili kot uspešnega

Izpostavili so štiri problemske sklope

LJUBLJANA Na sestanku so izpostavili štiri problemske sklope, za katere so oblikovali ožje strokovne skupine. Tako bodo skupine z zunanjimi strokovnjaki - med drugim s predstavniki osnovnih šol, civilne iniciative, vrhovnega državnega tožilstva, Finančne uprave Republike Slovenije, oblikovali predloge rešitev s področja zaposlovanja Romov in socialnih transferjev, izobraževanja Romov, urejanja prostora, varstva okolja in financiranja občin, prav tako pa so izpostavili tudi problemski sklop odsotnosti učinkovitosti generalne prevencije kaznovalne politike.

Olaj: "Večje proaktivno delo policije v romskih naseljih"

Delovni skupini predseduje državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve dr. Anton Olaj, ki pravi, "da se nov Nacionalni program za Rome za obdobje 2021–2030 ob dodatnem angažiranju Urada RS za narodnosti oblikuje tako, da bo imel merljive cilje in bo mogoče ažurno spremljati učinkovanje zastavljenih ukrepov in jih po potrebi sprotno dopolnjevati."

"Takojšnja rešitev je v proaktivnem delu policije"

Olaj med ključnimi kratkoročnimi cilji s področja notranjih zadev izpostavlja večje proaktivno delo policije v romskih naseljih. "Preden sploh pride do težav, policija že s svojim delom v skupnosti, povzroči, da do tega ne pride. Dolga leta se je policija pretežno odzivala in intervenirala. To ni rešitev problema, takojšnja rešitev je v proaktivnem delu. Kot vem, se je novomeška policijska uprava tega že temeljito lotila." Pri tem je ocenil, da bi bili rezultati takega dela lahko vidni čez pol leta. "Politika hoče spremembe, dajmo nekaj storiti, da izboljšamo varnost ljudi na terenu," je zaključil dr. Olaj.

Horvat: "V slovenskem prostoru živijo različne skupine romske skupnosti"

Član skupine župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je pozdravil današnji korak naprej k reševanju romske problematike. Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, pa je povedal, da je delo delovne skupine usmerjeno k izboljšanju položaja romske skupnosti. Ob tem pa izpostavil, da "v slovenskem prostoru živijo različne skupine romske skupnosti, ki imajo tudi različne težave, da so stanja in položaj romske skupnosti v različnih okoljih drugačna."

(eP)

romi
krško
brežice

Pridružite se nam