Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
06.05.2022
13:19
V Sevnici je še do 25. maja 2022 objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov.

Obnove kozolcev, kapelic in znamenj

SEVNICA Na Občini Sevnica pravijo, da so predmet razpisa so obnove kozolcev ter kapelic in znamenj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne spomenike, višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Med upravičene stroške sodijo stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika - stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter konservatorsko-restavratorski posegi. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sevniške občine.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja