Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
24.03.2021
13:40
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
Sevniški občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta govorili tudi o gospodarskih javnih službah in njihovih cenah.

Sevniški svetniki o gospodarskih javnih službah

SEVNICA Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na seji v odločanje dobili predlog cen izvajanja storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejeli potrjene in zaračunane cene, ki ostajajo na praktično enaki ravni.

Kako so oblikujejo cene komunalnih storitev?

Cene komunalnih storitev se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe – za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. Letos v občini Sevnica večina cen komunalnih storitev v primerjavi z lanskim letom ostaja nespremenjena.

Najbolj je izpostavljena sprememba pri oblikovanju cen smeti

"Cena se ne spreminja, dejansko pa so se količine povečale - spremenil se je normativ"

"Nekatere cene se nekoliko spreminjajo, najbolj pa je v tem času izpostavljena sprememba pri oblikovanju cen smeti. Cena se ne spreminja, dejansko pa so se količine odpadkov v tem letu verjetno tudi zaradi koronakrize povečale, tako da se je spremenil normativ," je ob tem povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Uskladitev 24-urne dežurne službe v sklopu pogrebne in pokopališče dejavnosti

V Sevnici so uskladili tudi cene na 24-urni dežurni službi v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti. Skupna cena oz. vrednost v okviru občine se ne spreminja, se pa zmanjšujejo razlike med posameznimi pokopališči, glede na njihovo lokacijo. "Občina in Komunala Sevnica smo skupaj pristopili k enotnemu urejanju objektu in pokopališč. Tudi tisti, ki so bili nekoliko podhranjeni pri urejanju in vzdrževanju, so sedaj pospešeno posodabljani in urejevani. To so objekti, ki so ogledalo kraja in ocenjujemo, da je to nujno potrebno."

Do naslednje obravnave predloge še nekaj popravkov

Občinski svet je prav tako sprejel odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s spremembami zakonodaje. Do naslednje obravnave predloga bo občinska uprava pripravila še nekaj s strani občinskega sveta predlaganih korekcij.

(eP)

sevnica
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja