Skip to main content
V Posavju 17.8° C Sreda, 25. maj 2022
27.11.2020
09:50
Sevnica, proračun 2021
Foto: arhiv ePosavje
Sevniški svetniki so imeli na dnevnem redu novembrskem seje tudi točko o proračunu za leto 2021. Višina proračuna za naslednje leto je nekaj več kot 20 milijonov evrov.

Sevniški svetniki na novembrski seji o proračunu za leto 2021

Nekaj novih projektov in precej sprememb v lokalnem okolju

SEVNICA Osrednja točka novembrske seje Občinskega sveta Občine Sevnica je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2021. Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Po vsebinski razpravi so svetniki predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude.

Novi prostori za zdravstvene programe Zdravstvenega doma Sevnica

"Zdravstvena dejavnost je v tem času izredno izpostavljena"

Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov, poleg zagotavljanja sredstev za tekoče delo in izvajanje vseh rednih zakonskih nalog, v investicijskem delu vključuje nekaj novih projektov in precej sprememb v lokalnem okolju, pojasnjuje župan Srečko Ocvirk. Občina bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica tako kupila potrebne prostore, načrtujejo nakup prostorov Mercatorja oz. bivši Cenko. "Zdravstvena dejavnost je v tem času izredno izpostavljena in v prihdonjem letu je potrebno dopolniti izvajanje te dejavnosti, prilagojene v času, v katerem živimo in na programe, ki so izvajani v tem prostoru," dodaja Ocvirk.

Evropski projekti

Med drugim tudi ureditev nadvoza nad Savsko cesto

V predlog proračuna so vključili tudi evropske projekte, ki se bodo pričeli izvajati v naslednjem letu. "To so hidravlične izboljšave na vodovodnih sistemih, ureditev kanalizacijskih sistemov v Sevnici in ureditev dostopov v poslovno cono Šmarje - nadvoz nad Savsko cesto," dodaja župan. Precej je tudi ureditev vodovodnih sistemov in cestnih odsekov.

Rok Petančič, občinski svetnik v Sevnici

Petančič: "Pogrešamo investicije, ki so v večjem obsegu, ki bi naredile določen preboj"

Zdravstvena kriza bo prihodnje leto zagotovo prešla v socialno in gospodarsko, dodaja Ocvirk, zato so pri načrtovanju v proračunu nekoliko previdni. S tem se strinja tudi svetnik Rok Petančič. Zato je pomembno dobro premisliti, kam se bodo določena sredstva vlagala, dodaja. "Pogrešamo investicije, ki so v večjem obsegu, ki bi naredile določen preboj - npr. izgradnja kulturne dvorane, oz. večnamenskega doma in podobno. Tista infrastruktura, ki bi omogočila boljše in prijaznejše življenje družinam. Stopamo v neko drugo realnost in mislim, da moramo tudi investicije temu prilagoditi," pove Petančič.

Ocvirk: "Dvig povprečnin je zelo pozitiven"

Župan Srečko Ocvirk ob tem izpostavlja, da je Vlada Republike Slovenije predlagal in potem Državni zbor potrdil dvig povprečnine za občine. "Tudi spremembe na 21. in in 23. členu Zakona o financiranju občin. To je za občine zelo pozitivno, to pomeni povečanje sredstev. Hkrati pa je v proceduri Zakon o finančni razbrementivi občin. Tudi ta zakon bo, ko bo sprejet, prinesel pozitivne posledice."

Prva obravnava odloka o proračunu na decembrski seji

Te pozitivne posledice sicer ne bodo hipne, ampak se bo uveljavila skozi leto, še dodaja Ocvirk. Po vsebinski razpravi so člani sveta predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude. Do predlogov in pobud se bo občinska uprava opredelila in jih upoštevala v okviru zmožnosti, po obravnavi s strani vseh delovnih teles pa sledi prva obravnava odloka o proračunu na decembrski seji občinskega sveta.

(eP)

(eP)

sevnica
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja