Skip to main content
V Posavju 21.6° C Sreda, 10. avgust 2022
03.10.2019
12:28
Grafika: ePosavje
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na seji sprejeli sklep o določitvi cene programov v vrtcih.

Sevniški svetniki potrdili cene programov v vrtcih

SEVNICA Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na seji sprejeli sklep o določitvi cene programov v vrtcih. V primerjavi s preteklim letom se cene zvišajo, glavni razlogi za dvig pa izhajajo iz povišanja plač javnih uslužbencev. "In zato povečujemo cene od 2 do 14 odstotkov, odvisno od oddelkov. Usklajujemo jih z novonastalo situacijo," je ob tem povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Kaj vpliva na ceno programa?

Na ceno programa ključno vplivajo tudi število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. "Hkrati pa moram jasno izpostaviti, da se to povišanje v največji meri odrazi na občinskem proračunu, na večji porabi občinskega proračuna za subvencije teh cen. Nekako skoraj tričetrtine cene predšolske vzgoje plača občinski proračun in le dobro četrtino starši otrok v vrtcih," dodaja Ocvirk.

 

"Lahko smo sprejeli še vse otroke, a ..."

"V tem času smo lahko sprejeli še vse otroke. Težava nastopi po novem letu. Tisti otroci, ki so bili v pravem času vpisani in imajo potrebo po sprejemu po novem letu imamo določene težave. Tako načrtujemo in pripravljamo ukrepe v prihodnjem letu za povečanje kapacitet vrtcev," še sklene župan.

Na osmih lokacijah po sevniški občini

Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. V šolskem letu 2019/2020 vrtce po trenutnih podatkih obiskuje 730 otrok, to je 16 več kot v lanskem letu. Odstotek v vrtce vključenih otrok iz leta v leto sicer konstantno narašča; če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, je ta danes blizu 85-odstotna.

Ansat TV

sevnica
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam