Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
26.10.2020
13:26
Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 18. redni seji minulo sredo soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020.

Z 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

Nagrajenci ob občinskem prazniku

SEVNICA Grb Občine Sevnica prejme podjetje Evergreen, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Matjaž Pohar in Jože Lazar, prejemniki Srebrne plakete Občine Sevnica pa Rotary klub Sevnica, Marjan Ločičnik in Mirjana Jelančič. Priznanja Občine Sevnica bo, skladno z zmožnostjo izvedbe glede na epidemiološko situacijo, podelil župan Srečko Ocvirk.

Druge točke na dnevnem redu seje

Med drugimi točkami dnevnega reda je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj. Potrdili so predloge kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem, njihovo imenovanje pa na podlagi predlogov izvede predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam