Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
11.04.2019
08:14
Foto: ePosavje.com
Prvi petek aprila se je v Gostilni Jež sestalo vodstvo in poveljstvo Gasilske zveze Radeče, skupaj z delegati vseh štirih prostovoljnih društev in stanovskimi ter ostalimi gosti.

Pred izvolitvijo delovnega predsedstva v sestavi Damjan Gomboc, Doroteja Jazbec in predsedujoča Breda Šuligoj, je navzoče pozdravil predsednik Gasilske zveze Radeče, Rado Mrežar.

Lani so imeli 20 intervencij Sledila so poročila posameznih organov, v katerem je predsednik zveze povzel pomembnejše aktivnosti posamezne komisije, poveljnik Gasilske zveze Radeče, Karl Klembas pa je zbrane seznanil, da je bilo v letu 2018 izvedenih 20 intervencij, (na katerih je skupno sodelovalo 279 gasilcev) kar je osem več kot lani, med njimi pa je vsebinsko prevladovalo nudenje tehnične in druge pomoči ter požari v objektih. PGD Svibno in PGD Vrhovo sta v preteklem letu izvažala po dvakrat, PGD Jagnjenica sedemkrat, kot osrednje in najpogosteje aktivirano društvo v občini pa je PGD Radeče z operativno ekipo izvozila 25-krat. Glede na podatke posameznih interventnih dogodkov se na posamezen klic na pomoč v povprečju odzove 14 gasilcev, ki opravijo vsak po dve uri prostovoljnega dela. Poročilo Komisije za delo z mladino je podal Sebastjan Jevševar, ki je omenil organizacijo lanskoletnega kviza za mladino GZ Radeče, sodelovanje gasilskega podmladka na znani gasilski preizkušnji Fire combat v Rečici ter uspešno izveden gasilski tabor na Lisci, katerega se je udeležilo 49 mladih.

Pregled aktivnosti Pregled aktivnosti dela starejših gasilcev je pripravil Miran Grahek, predsednik Komisije za delo z veterani, iz poročila pa je bilo razvidno, da se tudi najstarejša generacija še vedno po svojih močeh udeležuje tekmovanj in sodeluje v smislu podpore, pomoči in nasvetov v matičnih društvih. Aktivnosti pripadnic nežnejšega spola sem strnila Doroteja Jazbec z omembo vpeljave tradicionalne krompirjade in bučne ustvarjalnice ter pregledov udeležbe gasilk na strokovnih, tekmovalnih in ostalih dogodkih, skupaj z opozorilom, da je potrebno na nivoju celotne gasilske zveze dvigniti število uniformiranih članic, navzočih na slavnostnih dogodkih, vse od tistih, ki jih organizirajo društva pa do tistih na nacionalni ravni.

Finančno poročilo je podala Marta Ašič, ki je v predstavila tudi plan za leto 2019. Radeški gasilci bodo gospodarili z dobrimi 84 tisočaki, od kateri se iz proračuna Občine Radeče zagotavlja 53 tisočakov, iz pridobitne dejavnosti (servis, storitve) pa načrtuje GZ Radeče zbrati blizu 20 tisočakov. Med izdatki se bo procentualno daleč največ sredstev, okoli 33 tisoč evrov, namenilo za stroške strokovne službe - gre za dva redno zaposlena na Gasilski zvezi Radeče in plače za njuno opravljeno delo, da se tudi radeški gasilci zavedajo pomena ustrezne usposobljenosti in strokovnosti pa dokazuje tudi podatek, da bodo operativnim gasilcem financirali izobraževanj v načrtovani skupni vrednosti okoli 12.000 EUR.

Preko vsebinskega plana dela poleg že utečenih dejavnosti posameznih organov radeške gasilke zveze, po besedah Mrežarja, GZ Radeče čaka še realizacija podpisa pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, katera glede na datum zadnjega podpisa ne predstavlja ravno pohvalne skrbi za formalno ureditev tega področja, se pa, kot kaže, obeta posodobitev omenjene pogodbe.

Napredovanja Predsednik in poveljnik GZ sta podelila še listine o napredovanju v višji čin Alešu Pernišku, Janezu Soncu in Doroteji Jazbec, kateri smo v lanskem letu uspešno zaključili tečaj za pridobitev čina nižji gasilski častnik.

Besedo so v nadaljevanju imeli gostje, med katerimi je prvi spregovoril župan Občine Radeče, Tomaž Režun. Dobro sodelovanje je omenil še Danijel Hiter iz Policijske postaje Laško, zbrane pa so pozdravili še stanovski kolegi iz sosednjih gasilskih zvez kot tudi predstavnik Gasilske zveze Slovenije, Aljoz Podmiljšak, 23. skupščina Gasilske zveze Radeče pa se je nato sklenila z zakusko.

Doroteja Jazbec

radeče
gasilci
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja