Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
31.03.2022
12:15
MKČN čistilna naprava
Foto: arhiv Kostak d. d.
Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško.

Vloge lahko oddate od 1. aprila naprej

KRŠKO Kot pravijo na Mestni občini Krško, bo najvišja višina upravičenih stroškov za posamezen objekt 2400 evrov oz. je delež sofinanciranja od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2019 dalje. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno ali po pošti s petkom, 1. aprilom 2022.

Upravičenci

In kdo so upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu? V Krškem pravijo, da  so to fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Več informacij

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati od petka, 1. aprila 2022, po pošti na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje). Kot pravijo v obvestilu, "mora biti prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-2/2022 O608«. Na prvi strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru."

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja