Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
13.04.2021
13:27
Brežice, dom upokojencev, november 2020
Foto: arhiv ePosavje
Za sofinanciranje javnih del bodo v občini Brežice namenili 105.000 evrov, po besedah župana bodo s tem omočili zaposlitev 17 oseb v javnih zavodih, prav toliko pa bi jih lahko zaposlili še dodatno.

Za sofinanciranje javnih del v občini Brežice 105.000 evrov

BREŽICE V brežiški občini so z rebalansom letošnjega proračuna povečali sredstva za programe javnih del z 90.000 na 105.000 evrov, kot pravijo je razlog temu predvsem zaradi povišanja minimalne plače, izplačila regresa in dodatka na delovno dobo.

Povišanje sredstev za zaposlitve prek javnih del

"Zaposlitve več ali manj v naših zavodih," pravi župan

"S tem omogočamo 17 zaposlitev preko javnih del, ki se bodo več ali manj zaposlovali v javnih zavodih. Poleg tega smo podpisali še nekaj izjav kot javni interes in tudi na račun tega pričakujemo, da bo zaposlenih še dodatno 15 ljudi. Mislim, da je v tem trenutku pomembno, ko zaradi covida določeni ljudje ostajajo brez služb. S tem omogočamo tistim, ki se težje zaposlijo ali ranljivim skupinam, da pridejo do zaposlitve," je ob tem povedal brežiški župan Ivan Molan.

Kako deluje program javnih del?

"Programi javnih del se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Osebe, ki so vključene v programe javnih del, katere sofinancira občina Brežice, so pri izvajalcih zaposleni za namene nudenja učne in druge pomoči, za socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, za pomoč starejšim in invalidom, za pomoč Romom pri socializaciji, za pomoč pri zagotavljanju urejenosti javnih športnih objektov pri izvajanju brezplačnih tečajev za udeležence, za pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma in pri izvajanju programov za občane, za pomoč pri gibanju, premikanju po prostoru, pri orientaciji, spremljanju uporabnikov, in za izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil," pravijo na Občini Brežice.

Kje sofinancirajo zaposlitve?

Na osnovi tripartitne pogodbe se strošek plačila vključenim v programe javni del sofinancira s strani Zavod za zaposlovanje in Občine Brežice. Tako so tri zaposlitve prek omenjenega programa na CSD Posavje, po dve v Vrtcu Mavrica Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, ZPTM Brežice, na Zavodu za šport Brežice ter v Splošni bolnišnici Brežice, po ena pa na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, v Zavodu Papilot in v društvu Ozara Slovenije – Brežice.

Vodovodni stolp Brežice

Približno 40% sredstev zagotovi občina, preostanek Zavod RS za zaposlovanje

Občina Brežice sofinancira programe javnih del izvajalcem, ki so na podlagi izraženega javnega interesa občine uspešni na razpisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in zaprosijo občino za sofinanciranje preostalega deleža stroškov izvajanja programa javnih del, pri čemer občina zagotavlja cca 40% in zavod 60% sredstev.

Kdo se lahko vključi v sistem javnih del?

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. In pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi, v tem času pa niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

(eP)

brežice
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja