Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
01.04.2022
09:55
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
V Sevnici so objavili javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov.

Razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

SEVNICA V razpisu so predvideli obnove kozolcev ter kapelic in znamenj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne spomenike. Med upravičene stroške sodijo stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika, kot so stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter konservatorsko-restavratorski posegi.

Rok za prijavo je 25. maj 2022

"Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sevniške občine. Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov, rok za prijavo pa je 25. maj 2022," pravijo na Občini Sevnica.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja