Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
12.04.2019
14:50
Foto: Večgeneracijski center Brežice
V Mladinskem centru v Brežicah smo v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje organizirali preventivni dogodek za seniorje in upokojence, ki so se ga udeležili tudi prostovoljci Sopotnikov.

Varnost v prometu je izredno pomembna. Starejši so kot ena najbolj "ogroženih " skupin tudi precej izpostavljeni različnim tveganjem. Da bomo tveganja znali spremeniti v izzive in skozi njih varno potovati, na željo mnogih starejših organizirali predavanje o varnosti v prometu v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Najprej smo se seznanili s pravili v cestnem prometu, ki ga je izvedel Sebastijan Turk v okviru Javne agencije RS za varnost prometa (ki je bila tudi pokrovitelj dogodka), z varno vožnjo po avtocestah nas je seznanila Mojca Heco iz Darsa, dobili smo tudi praktične napotke brežiške policije, se seznanili z temeljnimi postopki oživljanja, ki ga je izvedlo lokalno združenje Rdečega Križa in se pogovorili o zdravstvenih kriterijih za vožnjo z dr. Majdo Zorec Karlovšek iz Združenja Fortox. Udeleženci so imeli tudi možnost, da izkoristijo svetovalno vožnjo z ocenjevalcem na vozniškem izpitu in tako še praktično preverijo svoje sposobnosti in znanje.

Odzivi poslušalcev so bili zelo pozitivni, velika udeležba pa je zagotovo pokazatelj, da starejši te in podobne vsebine še kako potrebujejo. Starejši si želijo ostali mobilni čim dlje, ob tem pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi varnost vseh udeležencev.

Za izvedbo dogodka se zahvaljujemo Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, Policijski postaji Brežice in Rdečemu Križu Brežice.

Napisala: mag. Mihaela Kežman,
svetovalka področja III

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

brežice
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja