Skip to main content
V Posavju 17.9° C Sobota, 13. avgust 2022
03.01.2020
20:59
Sevnica, sprejem štipendistov
Foto: Občina Sevnica
V ponedeljek, 30. decembra 2019, je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekal sprejem štipendistov.

Sprejem štipendistk in štipendistov Občine Sevnica

V Sevnici podeljujejo štipendije v treh vsebinskih sklopih

SEVNICA Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih sklopih - za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leti 2019/2020 je Občina Sevnica podelila skupno 22 štipendij, od tega je dve štipendiji namenila bodočima prevzemnikoma kmetij, 15 štipendij srednješolcem, ki so se odločili izobraževati za enega izmed deficitarnih poklicev in 5 štipendij dijakom in študentom s področja kulture.

Za nadarjenje študente s področja kulture

Štipendije za nadarjene študente s področja kulture Občina Sevnica podeljuje od leta 2008, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki tehnično izpelje razpis. Od prvega razpisa do danes je bilo podeljenih 9 štipendij posameznikom in posameznicam, ki so svoje šolanje nadaljevali v Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom kmetij, to je dijakom oziroma študentom kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Občina Sevnica te štipendije podeljuje že več kot 25 let, žal pa število štipendistov s tega področja upada.

Deficitarni poklici

S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za deficitarne poklice pa Občina Sevnica želi zagotoviti ustrezen kader na trgu dela na svojem območju glede na povpraševanje delodajalcev in s tem omogočiti tako boljši gospodarski razvoj kot večjo zaposljivost mladih.

Sprejemi korak naprej k boljši povezanosti mladih

Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da Občina Sevnica želi slediti potrebam mladih, saj bodo prav mladi čez nekaj let aktivno gradili lokalno skupnost. Sprejeta strategija za mlade v občini Sevnica in tovrstni sprejemi so korak naprej k boljši povezanosti mladih med seboj in z Občino Sevnica kot eno izmed krovnih javnih institucij v domačem okolju.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam