Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
21.07.2022
14:10
MKČN čistilna naprava
Foto: arhiv Kostak d. d.
Sredstva javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško so še na voljo, pravijo v Krškem.

Sredstva so še na voljo

KRŠKO "Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen objekt znaša 2400 evrov oz. delež sofinanciranja znaša od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 dalje. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno ali po pošti. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu," pravijo v Krškem.

Vloge pošljite na Mestno občino Krško

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV, delež sofinanciranja znaša od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2019 do oddaje vloge. Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pošljejo na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje).

Prijavni obrazec oddajte v zaprti kuverti

Kot še dodajajo, mora biti prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-2/2022 O608«. "Na prvi strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru."

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja