Skip to main content
Petek, 29. september 2023
30.08.2019
14:36
Foto: Ansat TV
Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 14. oktober.

Funkcionalna obnova stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica

30.000 evrov sredstev

V skupni višini 30.000 evrov bo občina sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. Tu gre predvsem za obnovo fasad, streh, dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo, obnovo objektov kulturne dediščine in obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.

Rok za oddajo vlog je 14. oktober

Rok za oddajo vlog s priloženo zahtevano dokumentacijo je ponedeljek, 14. oktober. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško, v času uradnih ur pa tudi na njenem Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam