Skip to main content
V Posavju -0.2° C Nedelja, 23. januar 2022
05.10.2020
11:45
Stanovanjska politika, Krško 2020 - 2025
Grafika: ePosavje.com
Občinski svet Občine Krško je na redni seji med drugim potrdil osnutek stanovanjskega programa občine med 2020 in 2024. Med cilji izpostavljajo trajno zagotovitev najmanj 40 neprofitnih stanovanj.

Letno v povprečju med 40 in 50 prosilcev za neprofitna stanovanja

Na voljo pa le šest, sedem stanovanj

KRŠKO Občina Krško svojo stanovanjsko politiko sprovaja preko družbe Rudar Senovo, katerega 99-odstotna lastnica je. V lasti ima 51 stanovanj, od tega je 40 stanovanj neprofitnih in 11 kadrovskih, in sicer v Krškem, na Raki, Senovem, Reštanju, Velikem Trnu, v Podbočju, Leskovcu pri Krškem in Brežicah. "Povprečno je med 40 in 50 prosilcev na teh razpisih, letno pa imamo na voljo le šest ali sedem stanovanj, zato vedno ostaja med 40 in 50 prosilcev v čakalni vrsti. Logika je, da bo potrebno pospešiti gradnjo tovrstnih stanovanj," pove župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

V krški občini je okoli 10.000 stanovanjskih enot

V občini Krško je sicer okoli deset tisoč stanovanjskih enot, od tega jih je velika večina v zasebni lasti, in tisto, kar je v lasti občine oz. njenih povezanih družb, je relativno majhno število, dodaja krški župan. "Je pa res, da se gradijo tudi denimo varovana stanovanja. Ravno v tem trenutku se gradi objekt z 29 stanovanji, od česar jih bo 14 v lasti Občine Krško in 15 v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Nekaj stanovanj gradi tudi družba Rudar Senovo v vrstnih hišah pri nekdanjem samskem domu Pionirja in še bi lahko našli kakšen primer."

Prioritete in cilji? Zagotoviti najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanj

Pridobitev najmanj 15 dodatnih enot za oddajo v najem do leta 2025

Prioritete in cilji stanovanjske politike občine so predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj 15 dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem med letoma 2020 in 2025 ter v vsakem nadaljnjem petletnem obdobju, izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem vsaka tri leta, zagotovitev čim večje zasedenosti razpoložljivih stanovanjskih enot.

Dušan Dornik, SMC Krško

Dornik: "Strategija je pomembna, a premalo agresivna"

"Občina bi morala veliko več prispevati v nova stanovanja za najem mladim"

Svetnik Dušan Dornik meni, da je stanovanjska strategija pomembna, a premalo agresivna, vsaj kar se tiče mladih družin in mladih. "Na področju Krškega že tako ves čas primanjkuje stanovanj, na kar tudi opozarjamo. Ker je ponudbe malo, predvsem, ko govorimo o najemu, so cene višje, zato menim, da gre strategija v napačno smer. Menim, da bi morala občina veliko več prispevati v nova stanovanja za najem mladim."

(eP)

"Večina naših občanov si želi rešiti svoj stanovanjski problem s hišami"

Od štiri do pet odstotkov ljudi si želi rešiti problem z najemom

"S pomočjo občinskega prostorskega načrta smo ugotavljali, da je parcel, ki so namenjene za gradnjo, zelo veliko. Skupno imamo skorajda šest tisoč parcel za individualno gradnjo, je pa res, da je prevladujoči tip reševanja stanovanjske problematike individualna hiša. Večina naših občanov si namreč želi rešiti svoj stanovanjski problem s stanovanjskimi hišami, v manjšem delu – približno štiri do pet odstotkov ljudi – pa si želi ta problem rešiti z najemom. Te podatke smo pridobili z anketo, ki smo jo izvedli v fazi priprave stanovanjskega programa," še dodaja krški župan.

Sprejemajo pripombe in predloge

Na osnutek dokumenta lahko svetniki in zainteresirana javnost podajo pripombe in predloge v roku štirinajstih dni.

(eP)

krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja