Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
01.01.2022
11:29
Stavba na CKŽ 55 v Krškem
Foto: ePosavje.com
Na Občini Krško so v sredo objavili javno naročilo za izdelava IZP in PZI dokumentacije za preureditev objekta na naslovu Cesta krških žrtev 55a v Krškem. V stavbo se bo selila tudi Ljudska univerza.

Obnova stavbe stare policijske uprave Krško na CKŽ 55a

KRŠKO V Krškem so 29. decembra objavili javno naročilo za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za preureditev objekta na naslovu Cesta krških žrtev 55a v Krškem, v stari nekdanje Policijske uprave Krško.

Stavba do 2012 ni v uporabi

V projektni nalogi so tako zapisali, da stavba od leta 2012 stavba ni več v uporabi, od takrat naprej je prazna in prepuščena propadanju. Objekt je bil do sredine leta 2021 v upravljanju Ministrstva za javno upravo, ko so se deli stavbe prenesli nazaj v upravljanje Ministrstva za notranje zadeve, pritličje in prvo nadstropje pa je predmet menjalne pogodbe med Ministrstvom za javno upravo in Občino Krško.

En del policiji, drug del Ljudski univerzi Krško

Ministrstvo za notranje zadeve je s podpisom sporazuma o sofinanciranju preureditve objekta pooblastilo občino, da v njihovem imenu in za njihov račun izpeljejo postopke javnega naročila tudi za izdelavo projektne dokumentacije, poleg tega pa sporazum ureja tudi bodoča lastninskopravna razmerja v stavbi, ki jo bo v delu lastništva Republike Slovenije uporabljala Policija in v delu lastništva Občine Krško Ljudska Univerza Krško.

Kaj bo v stavbi in kje bo kdo?

Po obnovi stavbe bodo v njo umestili policijo in Ljudsko univerzo Krško. Vhod v prostore Ljudske univerze bo iz pritličja, vhod za policijo pa iz kleti, lahko preberemo v projektni nalogi.

Ljudska univerza Krško

V pritličju želijo urediti 5-6 splošnih učilnic, večjo računalniško učilnico, štiri pisarne, fotokopirnico, pisarniške prostore in arhiv. Del pisarn za vodstvo, računovodstvo ter sejna soba za zaposlene Ljudske univerze bo v sedanjih prostorih Zveze prijateljev mladine Krško v nadstropju stavbe 704 na naslovu Cesta krških žrtev 57. Tako morajo pripravljalci dokumentacije predvideti komunikacijske povezave med pisarnami v pritličju in pisarnami v nadstropju in v kolikor bi bilo ekonomsko upravičeno, obstoječe strojne in elektro inštalacije navezati na novo omrežje.

Policija - SENDM II

V nadstropjih so za potrebe umestitve Specializirane enote za nadzor državne meje II (SENDM II) predivedli skupaj 17 pisarn za 54 uslužbencev. Kakor so zapisali v nalogi, bo v 1. nadstropju organizira pisarna za enega uslužbenca, v 2. nadstropju 6 pisarn za 22 uslužbencev, v 3. nadstropju 6 pisarn za 27 uslužbencev in v 4. nadstropju 4 pisarne za 4 uslužbence. "Poleg vseh skladiščnih prostorov se v kleti uredi še delavnica za vzdrževalca vozil s priročnim skladiščem za mali inventar in rezervne dele ter dve garaži," še pišejo. Za potrebe policijskega dela bodo ojačali strešno konstrukcijo in postavili nov antenski drog. 

Ponudba mora veljati štiri mesece

Ponudbe za omenjeno javno naročilo bodo sprejemali do 19. januarja naslednje leto, te pa morajo biti veljavne do 31. marca 2022, je še razvidno iz javno dostopnih podatkov.

(eP)

krško
policija

Pridružite se nam

Zadnje novice