Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
11.10.2020
12:46
Foto: ePosavje
Dve leti je, odkar v Krškem izvajajo pilotni projekt Integrirana oskrba v občini Krško MOST in približno dve desetletji snovanja slovenske zakonodaje o dolgotrajni oskrbi, ki doživlja svoj epilog.

"Potrebujemo novo sistemsko ureditev"

Posvet o dolgotrajni oskrbi v Krškem

KRŠKO Bistvo je, da novo sistemsko ureditev potrebujemo, saj obstoječe ureditve ne odgovarjajo več na potrebe oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, meni direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. "Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša v prvi vrsti to, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami dostopali do primerljivih pravic, da se vzpostavlja enotno ocenjevalno orodje in da se zagotavlja centralizacijo, da ljudje lažje dostopajo do informacij,"  je povedala mag. Klavdija Kobal Straus, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo za zdravje.

Nove storitve, ki jih danes na domu nimamo

Po njenih besedah je prav tako pomembno, "da ocena poteka na domu upravičenca, s čimer pomembno pripomoremo k lažji dostopnosti, zlasti za starejše ljudi, da se uvajajo nove storitve, ki jih danes na domu nimamo, se pravi krepimo oskrbo na domu in možnost, da ljudje ostanejo kljub različnim odvisnostim od pomoči drugih oseb, dlje časa doma."

Predlog je bil do 5. oktobra v javni razpravi

Do konca meseca pogajanja na ESS

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je bil do 5. oktobra v javni razpravi, tej do konca meseca sledijo pogajanja v ekonomsko-socialnem svetu, nato pa še medresorsko usklajevanje, potrditev vlade in postopek v parlamentu.

"Moramo zagotoviti, da bo življenje humano, kakovostno in varno"

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi prinaša tudi več sredstev iz javnih virov. Rešitve, ki so predlagane v predlogu zakona, za realizacijo potrebujejo dodatnih 336 milijonov evrov letno, iz obstoječih javnih virov pa se prenese 305 milijonov evrov. "Vemo, da se populacija starejših povečuje, potrebe so vedno večje in v kolikor ne bomo zagotovili dodatnih sredstev, za področje dolgotrajne oskrbe, kmalu ne bomo še tega kar danes zagotavljamo, mogli več zagotavljati in ni prav, da so ljudje v obdobjih, ko potrebujejo pomoč drugega, odvisno od svojih socialno ekonomskih sposobnostih in nekako moramo zagotoviti, da bo obdobje življenja tudi takrat, ko potrebujemo pomoč drugega, nekako humano, kakovostno in varno," še dodaja Strausova.

Ekipa, projekt MOST

Projekt MOST se zaključuje do konca leta

V krški enoti Centra za socialno delo Posavje sicer že dve leti izvajajo pilotni projekt Most. Gre za projekt dolgotrajne oskrbe, ki naj bi dal smernice za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. V tem času so z različnimi aktivnostmi oskrbeli 230 ljudi. "Trenutno je aktivno vključenih okrog 100 ljudi v storitve. Najbolj potrebni so tisti, ki jih oskrbujejo tehniki zdravstvene nege dnevno, tudi do sedemkrat na teden, do trikrat na dan. Teh je trenutno 34 in ti so tudi tisti, za katere bomo morali poiskati rešitve, ker se projekt zaključuje z koncem leta," pove Carmen Rajer, vodja projekta MOST, CSD Posavje.

Projekt bodo poskušali financirati naprej

"Računam, da bo ta projekt ostal in da se bodo našla kakšna sredstva, da bi še naprej živel, sicer bomo morali kot občina pomagati pri tem. Škoda, ki je pri tem nastala, je predvsem na eni strani pri uporabnikih, ki so se navadili na neke storitve in jih nenadoma ne bo več in pa na drugi strani, da smo ekipirali neke ljudi, se pravi ekipe strokovnjakov, ki že delujejo in so usposobljeni in nenadoma bi te ekipe morali razpustiti. Zato je škoda in je vredno razmisleka kako, na kakšen način financirati to naprej," pa je dodal krški župan Miran Stanko.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam