Skip to main content
V Posavju -2° C Sreda, 19. januar 2022
31.01.2020
11:24
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Fakulteta za energetiko je članica Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju.

Študij na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se izvaja v lokalnih okoljih dveh največjih energetskih bazenov v Sloveniji. Na obeh lokacijah študija je z energetiko neposredno in posredno povezanih veliko podjetij s področja proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Študij v teh okoljih predstavlja za študente veliko dodano vrednost, saj imajo možnost neposrednega stika z velikimi energetskimi sistemi, s čimer lahko pridobljeno teoretično znanje še dodatno dopolnijo v praksi.

Energetika je ena najpomembnejših in najperspektivnejših gospodarskih panog

Energetika je ena najpomembnejših in najperspektivnejših gospodarskih panog

Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru se lahko odločijo za študij energetike na prvi stopnji, kjer lahko izbirajo med visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom, v nadaljevanju pa lahko študij nadaljujejo tudi na magistrskem študijskem programu druge stopnje ter doktorskem študijskem programu tretje stopnje.

Fakulteta za energetiko UM izvaja študij na vseh treh stopnjah

Fakulteta za energetiko UM izvaja študij na vseh treh stopnjah

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarja odlične pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju primernih pogojev predstavlja infrastruktura Inštituta za energetiko, kjer študenti izvajajo laboratorijski del študijskih obveznosti in sodelujejo pri izvajanju projektnega in raziskovalnega dela. Študenti so aktivno vključeni v projektno delo, kjer lahko v praksi uporabijo pridobljeno teoretično znanje in pridobivajo potrebne izkušnje pred vstopom na trg dela.

Študenti imajo omogočene vrhunske pogoje za študij

Študenti imajo omogočene vrhunske pogoje za študij

Glede na veliko povpraševanje po inženirjih energetike, je zaposljivost diplomantov po zaključku študija nadpovprečno visoka in znaša glede na podatke iz Alumni kluba Fakultete za energetiko ter podatke iz ZRSZ več kot 95%. Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko prepoznavajo kot perspektiven kader s potrebnim znanjem s širokega področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po energetikih povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja. Zelo pomembno je namreč poudariti, da je Fakulteta za energetiko edina fakulteta v Sloveniji, kjer se izobražujejo inženirji energetike in so tudi edini, ki v času študija pridobijo kompetence na področju energetike tako s področja elektrotehnike, kot tudi strojništva.

Zaposljivost diplomantov Fakultete za energetiko je več kot 95%

Zaposljivost diplomantov Fakultete za energetiko je več kot 95%

Za vse zainteresirane za študij na Fakulteti za energetiko bomo organizirali tudi informativne dneve, ki bodo potekali 14. in 15. februarja 2020, prvi prijavni rok za vpis na oba prvostopenjska študijska programa pa bo potekal od 12. februarja do 18. marca 2020.

Dodatne informacije o študiju na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani fakultete, ali na spodnjih kontaktnih naslovih:

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Hočevarjev trg 1
8270 Krško

Tel: 07-6202-216 in 03-7770-400
e-pošta: fe@um.si

Priključi se tudi ti!

OGLASNO SPOROČILO

fakulteta za energetiko
krško
oglasna novica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja