Skip to main content
V Posavju 26.4° C Sobota, 12. junij 2021
17.12.2020
08:36
Nove podzemne zbiralnice v Krškem
Foto: Občina Krško
Člani Občinskega sveta Občine Krško so v ponedeljek na redni seji med drugim sprejeli letni program gospodarskih javnih služb in sklep o zaračunanih cenah s področja komunale.

Krški občinski svetniki o programu gospodarskih javnih služb

KRŠKO Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za naslednje leto in nove cene komunalnih storitev. "Leto 2020 je bilo zahtevno tako zaradi koronavirusa kot zaradi delne izgube prihodkov. Kar se tiče leta 2021, bodo občani prejeli nekoliko nižjo položnico – za štiričlansko družino, ki je priklopljena na vse komunalne storitve, bo ta nižja za 25 centov, za tiste, ki so v vaškem okolju, bo položnica nižja za dva, tri cente," ob tem povedal Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale v družbi Kostak, d. d..

Pričakujejo, da se tudi v letu 2021 stanje z virusom ne bo povsem ustalilo

Pričakujejo, da se stanje s koronavirusom tudi v letu 2021 ne bo povsem ustalilo, zato predvidevajo, da bodo imeli določen primanjkljaj v prihodkih. "Za to, da nismo povišali cene, smo se morali v podjetju Kostak odločiti, da nekaj izgubljenih prihodkov pokrijemo iz sredstev razvoja, iz lastnih sredstev in glede na to, da je situacija taka, da ne bi bilo primerno zviševati cene, menim, da je ta ukrep pravilen," doda Leskovar.

Odzivi iz svetniških klopi

Občinski svetniki so predlog podprli. "Menim, da je predlog dober," pravi svetnik iz Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško. Podobnega mnenja je Anton Petrovič iz stranke Socialni demokrati. "Menim, da se izvajanje gospodarskih javnih služb vrši normalno, da je dokaj kvalitetno, kar seveda zahteva določeno ceno.Franc Bogovič iz vrst Slovenske ljudske stranke pove, da gre praktično za enake cene oz. za minimalno znižanje v primerjavi z letošnjim letom. "Zato mislim, da je to na nek način tudi odgovor v tem zahtevnem letu, da kljub temu, da je celo več storitev, ki jih je potrebno opraviti, predvsem na področju ravnanja z odpadki, prav, da cene ostajajo na tem nivoju," še dodaja.

"V letošnjem letu nekih pomembnih sprememb v ceni ni bilo in smo po pogajanjih uspeli ostati na cenah, ki so primerljive z lanskimi. Če pa določeni parametri ne bodo izpolnjeni, predvsem predvidene povečane količine, bi znale biti cene v naslednjem letu nekoliko višje. Mislim, da tudi sicer ni primerno, da bi izvajali več investicij, ki gredo na nek način tudi v te cene," pove župan Občine Krško Miran Stanko. Predvsem gre za investicijsko vzdrževanje, zamenjave števcev in podobno.

"Skupna poraba za individualno rabo, kjer gre za porabe, ki jih občani plačujejo preko položnic znaša približno 4,8 milijona evrov, medtem ko kolektivna raba, torej urejanje skupnih zadev, kot sta na primer razsvetljava in urejanje cest znaša okoli tri milijone evrov. Tako skupni stroški gospodarskih javnih služb znašajo slabih osem milijonov evrov," sklene krški župan.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam